List do górników Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z okazji Barbórki

Szanowni Państwo,

dzień Świętej Barbary jest szczególną i wyjątkową chwilą dla wszystkich osób związanych z polskim górnictwem. To czas radosnych uroczystości, w trakcie których z pieczołowitością pielęgnuje się liczne tradycje barbórkowe, od wieków jednoczące brać górniczą. To również czas stwarzający okazję do wielu świątecznych spotkań, w trakcie których obok radości i wspólnej zabawy nie brakuje chwil zadumy, wspomnień tych, co odeszli na wieczną szychtę oraz podsumowań mijającego roku.
Tegoroczna Barbórka przypada w okresie niezwykle trudnym dla nas wszystkich. Zaledwie udało nam się pokonać epidemię koronawirusa, gdy niemal natychmiast musieliśmy stanąć oko w oko z nowym wyzwaniem, jakim była brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Choć ta wojna toczy się za naszą wschodnią granicą, jej konsekwencje docierają również do Polski. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Polskiej Grupie Górniczej, że w tym trudnym czasie stanęła na wysokości zadania, podejmując konieczne działania na rzecz zwiększenia produkcji i sprzedaży węgla opałowego dla sektora komunalno-bytowego. Jestem wdzięczny za Państwa odpowiedzialność i zaangażowanie w tej kwestii. Dzięki takiej postawie możemy skutecznie zabiegać o bezpieczeństwo energetyczne naszej Ojczyzny.
Szanowni Państwo,
górnictwo jest kluczową gałęzią gospodarki, a Śląsk jest i pozostanie sercem przemysłowym Polski. Chcemy aby to serce biło jeszcze silniej, by region był miejscem, które wytyczy polskie ścieżki rozwoju na cały XXI wiek oraz stanie się technologiczną twarzą gospodarczego potencjału Polski, a zarazem kopalnią innowacji. Naszym długofalowym celem jest rozsądne i sprawiedliwe przekształcenie gospodarki regionu w taki sposób, by z jednej strony utrzymać jego rozwojowe możliwości, a z drugiej uczynić Śląsk miejscem lepszym do życia.
W tym świątecznym dniu Patronki Górników pragnę z całego serca podziękować wszystkim tworzącym rodzinę Polskiej Grupy Górniczej za wkład w rozwój całej branży górniczej. Wszystkich z nią związanych zapewniam o moim najwyższym szacunku. Państwa wiedza i doświadczenie są nie do przecenienia. Wszystkim przekazuję serdeczne barbórkowe gratulacje i składam życzenia wszelkiej pomyślności. Niech Święta Barbara otacza Was oraz Waszych bliskich swoją opieką. Szczęść Boże!

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Katowice, 4 grudnia 2022 r.