LW Bogdanka otrzymała koncesję na wydobycie węgla ze złoża ?k-6 i k-7?

LW BOGDANKA S.A. otrzymała od Ministra Klimatu koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża ?K-6 i K-7? w obszarze górniczym ?Cyców?, o zasobach operatywnych na poziomie ok. 66 mln ton. Spółka zawarła już także umowę o użytkowanie górnicze złoża. Złoże ?K-6 i K-7? graniczy ono bezpośrednio z obszarem ?Puchaczów V?, eksploatowanym obecnie przez Bogdankę.
Otrzymanie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża ?K-6 i K-7? zwiększa bazę zasobową Bogdanki oraz daje nam możliwość lepszego długoterminowego planowania produkcji ? powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi obecnie eksploatację w trzech polach ? Bogdanka, Stefanów, Nadrybie. Skrajne ściany w Stefanowie znajdują się w odległości ok. 400-500 metrów od złoża ?K-6 i K-7?.
Pozyskanie do eksploatacji tego obszaru oznacza synergie przekładające się wprost na efektywność wydobycia Bogdanki. W pierwszej fazie, czyli w perspektywie kilku lat, planujemy rozpocząć wydobycie w oparciu o istniejącą infrastrukturę w Polu Stefanów ? dodaje Artur Wasil.