Marszałek Sejmu dziękuje za wyjazd ratowników górniczych do Turcji

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wysłała listy z podziękowaniami do przedstawicieli Zarządu PGG S.A. – prezesa PGG S.A Tomasza Rogali oraz wiceprezesa ds. pracowniczych PGG S.A. Jerzego Janczewskiego – za wsparcie inicjatywy i umożliwienie ratownikom górniczym wyjazdu do Turcji. Przez osiem dni lutego grupa 11 ratowników górniczych z kopalni Mysłowice-Wesoła niosła pomoc w dotkniętej trzęsieniem ziemi Turcji. PGG S.A. udzieliła im pełnego wsparcia, m.in. udostępniła specjalistyczny sprzęt.

?Empatia i autentyczna życzliwość Polaków niejednokrotnie dały się poznać w kraju i poza granicami. Po dramatycznych doniesieniach z Turcji i Syrii o niszczycielskim trzęsieniu ziemi członkowie Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego z Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła natychmiast zadeklarowali swoją gotowość ratowania ludzi spod gruzów. Niesienie pomocy w Turcji nie byłoby możliwe bez Pana życzliwego wsparcia? ? napasała w liście do przedstawicieli zarządu Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce Łukasz Jarawka przypomina, że ratownicy ruszyli z pomocą tak szybko jak było to możliwe po doniesieniach z Turcji. Przy wsparciu PGG S.A. zorganizowali się w ciągu 12 godzin. Na miejscu panowały trudne warunki, ratownicy pracowali po 20 godzin dziennie. Koordynacją działań zajmowali się przedstawiciele ONZ. Wraz ze strażakami i medykami z grupy HUSAR działali w tureckiej Besni.
Łukasz Jarawka podkreśla, że była to pierwsza tego typu akcja za granicą, w której wzięli udział ratownicy górniczy zatrudnieni w spółce skarbu państwa, poza Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego. Według niego potrzebne jest wypracowanie odpowiednich procedur, dlatego zabiega o utworzenie przy KPRM wyspecjalizowanej grupy ratowniczo-poszukiwawczej złożonej z ratowników górniczych trzech spółek wydobywczych.
Samolot z ratownikami górniczymi wyleciał do Turcji 8 lutego. Na pokładzie znalazło się 11 ratowników z kopalni Mysłowice-Wesoła oraz 2 ratowników medycznych ze Zintegrowanej Służby Ratowniczej. 7 marca marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła niosących pomoc w Turcji ratowników górniczych do Sejmu, gdzie zostali nagrodzeni brawami przez polityków zasiadających na sali.