Miasto przejmuje dawną kopalnię Mysłowice

Do ósmego listopada br. Spółka Restrukturyzacji Kopalń fizycznie przekaże władzom gminy Zakład A dawnej kopalni Mysłowice, czyli teren między torami kolejowymi, a tramwajowymi, gdzie zakończone zostały ostatnie poprawkowe roboty związane z likwidacją zbędnego majątku i jego uprzątnięciem.

Łącznie darowizna, dokonana na podstawie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego – objęła teren ponad 9 ha. Wartość rynkową tak terenu jak też znajdujących się na nim obiektów oszacowano na 11,35 mln złotych. Znaczną część z tego stanowią obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.
Są to: wieża wyciągowa szybu Łokietek, budynek zabezpieczenia ruchu, budynek biurowy działu BHP i szkoleń TIP kopalni, dawna siłownia energetyczna/elektrownia, maszyna wyciągowa szybu Łokietek, maszyna wyciągowa szybu Jagiełło oraz budynek działu rehabilitacji.
Umowę w tej sprawie przedstawiciele SRK – prezesi Janusz Gałkowski i Janusz Smoliło podpisali z prezydentem Mysłowic – Dariuszem Wójtowiczem w środę, 6 października br.