Ministerstwo Przemysłu i branża węglowa przeciwne pomysłom resortu klimatu

Prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. Leszek Pietraszek i wiceprezes ds. sprzedaży Iwona Szczygioł uczestniczyli we wtorek 11 czerwca 2024 r. w Warszawie w obradach Podkomisji stałej Sejmu RP do spraw Sprawiedliwej Transformacji, które poświęcono projektowi rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Przedstawiciele największej polskiej spółki węglowej podtrzymali swoje stanowisko wyrażone w trybie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia. Identyczne stanowisko przeciw propozycjom resortu klimatu zajęła we wtorek minister przemysłu Marzena Czarnecka, a także szefowie krajowych spółek LW Bogdanka, Południowego Koncernu Węglowego, przedstawiciele Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla oraz – w imieniu strony społecznej – liderzy Związku Zawodowego Górników w Polsce, Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność, PZZ Kadra i Forum Związków Zawodowych.
Podkreślano, że znaczne zaostrzenie norm jakości węgla opałowego dla gospodarstw domowych i przyspieszenie terminów obowiązywania coraz ostrzejszych norm w praktyce nie sprawi wcale, że mieszkańcy przestaną ogrzewać domy węglem. Realnym skutkiem będzie tylko wyeliminowanie opału polskiej produkcji na rzecz węgla z importu. Działania MKiŚ w ramach programu „Czyste Powietrze” są drogą do sukcesywnego ograniczania zużycia węgla opałowego, bez eliminowania polskiego węgla pozostającego w użyciu przez polskie gospodarstwa domowe.
Resort przemysłu argumentował, że propozycje Ministerstwa Klimatu i Środowiska przyczynią się do spadku sprzedaży i pogorszenia kondycji finansowej krajowych spółek węglowych Skarbu Państwa, objętych systemem wsparcia z budżetu na mocy umowy społecznej, przewidującej zamknięcie do 2049 r. kopalń węgla kamiennego w Polsce.
Projekt MKiŚ reguluje sprzedaż ok. 3,2 mln ton polskiego węgla opałowego zużywanego w gospodarstwach domowych oraz źródłach o mocy <1 MW. Większościowym producentem tego surowca jest Polska Grupa Górnicza S.A. Całkowite zużycie węgla w sektorze komunalno-bytowym jest tymczasem dwukrotnie większe i wynosi około 6,5 mln t rocznie. Różnicę pokrywa węgiel opałowy z zagranicy. Zdjęcia: Podkomisja stała do spraw Sprawiedliwej Transformacji (SUE); sejm.gov.pl