Msze św. za górników i ich rodziny w czasie pandemii

W niedzielę, 14 czerwca br., metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, a także biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej, będą sprawowali Msze św. w intencji górników, ich rodzin oraz wszystkich związanych z przemysłem górniczym w obliczu sytuacji epidemicznej w śląskich kopalniach i kryzysu związanego w rozprzestrzenianiem się Covid-19 w środowiskach górniczych na Śląsku.
Msze św. zostaną odprawione w parafiach znajdujących się w pobliżu kopalń, w których na skutek występowania ognisk koronawirusa regularna praca została wstrzymana przed rząd na najbliższe trzy tygodnie.
Abp Wiktor Skworc będzie przewodniczył Mszy św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 12.00.
Bp Marek Szkudło w parafii św. Jerzego w Rydułtowach o godz. 12.00.
Bp Adam Wodarczyk w parafii św. Barbary w Bieruniu Nowym o godz. 11.30.
Bp Grzegorz Olszowski w parafii NMP Królowej Świata w Knurowie-Szczygłowicach o godz. 11.00.
Jak podkreśla ks. Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej, pasterze Kościoła katowickiego zawsze starali się być blisko ludzi pracy, szczególnie w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia zdrowia i życia. Modlitwa w intencji zażegnania zagrożenia epidemicznego w śląskich kopalniach, do której wzywa abp Skworc, jest wyrazem solidarności i duchowej łączności z wszystkimi górnikami i ich rodzinami, zwłaszcza z tymi, których bezpośrednio dotknęła epidemia Covid-19.
Przypomnijmy, że 8 maja metropolita katowicki skierował do górników specjalne słowa w związku z sytuację epidemiczną na śląskich kopalniach. Pisał wówczas: ?W ostatnich dniach docierają do nas niepokojące informacje o wykrytych ogniskach zakażenia koronawirusem pośród naszych braci górników, a także ich rodzin. (…) Proszę wszystkich diecezjan o żarliwą modlitwę w intencji powrotu do zdrowia tych, którzy aktualnie doświadczają niemocy i ograniczeń wynikających z pogorszenia stanu zdrowia”.
Do górników, szczególnie tych dotkniętych zakażaniem, abp Skworc napisał: ?Wraz z Biskupami pomocniczymi i Waszymi parafialnymi duszpasterzami zapewniam Was o wstawienniczej modlitwie. (…) Przyjmijcie słowa ? jakże aktualne w obecnej sytuacji ? wygłoszone przeze mnie w zeszłym roku przy okazji Mszy św. barbórkowej: ?Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami. Św. Barbara, ?Męczennica wieży”, zna na wskroś trudną i niebezpieczną rzeczywistość przebywania w niewielkiej zamkniętej przestrzeni. Niech jej orędownictwo Was strzeże. Zapewniam, że Kościół modli się za was nieustannie! Z serca życzę wszystkim po staropolsku i po śląsku: ?Szczęść Boże!?. Niech treść tego pozdrowienia będzie codziennie waszym udziałem”.
Metropolita katowicki dodał, że ?W dobie zmagania się ze skutkami stanu epidemii w naszym kraju, szczególnego znaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada solidarności, która konkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty pomocy, przyjaźni i miłości społecznej. Dla nas chrześcijan wyjątkową formą solidarności jest również modlitewne wsparcie najbardziej potrzebujących oraz polecanie ich Bożej Opatrzności i opiece świętych Patronów”.