Nagroda motywacyjna dla pracowników JSW

Realizując zapisy porozumienia z 8 lutego 2023 roku, zarząd JSW SA porozumiał się z reprezentatywnymi organizacjami związkami w sprawie wypłaty pracownikom jednorazowej nagrody motywacyjnej. Indywidualna wysokość nagrody motywacyjnej ma charakter uznaniowy i wyniesie maksymalnie 11 500 złotych brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią, 9500 złotych brutto dla pracowników zatrudnionych w zakładach mechanicznej przeróbki węgla oraz 7500 złotych brutto ? dla pozostałych pracowników. Nagroda motywacyjna zostanie wypłacona 21 lipca 2023 roku.