Nagrody dla najlepszych pracowników PGG

W kopalni Sośnica grupa wyróżnionych pracowników Polskiej Grupy Górniczej otrzymała nagrody rzeczowe w postaci atrakcyjnej odzieży sportowej.
Najlepsi pracownicy oddziału GRP1 kopalni Sośnica zostali wyróżnieni przez Zarząd PGG nagrodami. Uroczystość odbyła się w budynku BHP. Jest to pierwsza grupa wyróżnionych, kolejni pracownicy są już wybrani i również otrzymają decyzją Zarządu ? nagrody. – Podjęto decyzję, że za uzyskanie bardzo dobrych wyników produkcyjnych lub szczególnie duże zaangażowanie w wykonywanie nałożonych obowiązków najlepszym pracownikom Polskiej Grupy Górniczej nagrody rzeczowe będą przysługiwały cyklicznie, raz w kwartale. Najpierw oczywiście analizowane są wnioski dyrektorów kopalń i zakładów o wyróżnienie pracowników. Wydaje się, iż jest to bardzo dobra akcja motywacyjna pracowników, poprawy organizacji pracy i wydajności, która na stałe wpisze się w zasady funkcjonowania spółki ? mówi Damian Czoik, dyrektor Departamentu Personalnego PGG.
Wyróżnieni dzisiaj pracownicy to załoga oddziału GRP1 kopalni Sośnica, która wydrążyła w marcu 608 m chodnika nadścianowego planowanej ściany gc 101 w pokładzie 404/5. To najlepszy wynik uzyskany przy wykonywaniu robót przygotowawczych od wielu lat. Osiągnięcie to budzi podziw i uznanie. Tym większe, jeżeli uwzględnimy trudne warunki geologiczne i górnicze występujące pod ziemią. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż wymagało to bardzo dużej determinacji i poświęcenia. Zaangażowanie to zasługuje na dodatkowe wyróżnienie.