Najlepszy Raport Roczny

Jastrzębska Spółka Węglowa z II nagrodą główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii ?Przedsiębiorstwa?. To konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Konkurs „The Best Annual Report” to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce. Konkurs ma długą tradycję, bo w tym roku odbyła się jego 16. edycja.
Tradycyjnie, kapituła konkursu oceniała sprawozdania z działalności spółek, zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), czyli skonsolidowane sprawozdania finansowe z raportów przesłanych do Komisji Nadzoru Finansowego oraz raporty zintegrowane. Laureaci nagród głównych są wyłaniani w dwóch kategoriach: ?Przedsiębiorstwa? oraz ?Banki i instytucje finansowe?.
Wyniki konkursu przedstawiono 14 października br. podczas Gali Finałowej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z decyzją Kapituły, Jastrzębska Spółka Węglowa zdobyła drugą nagrodę główną w kategorii ?Przedsiębiorstwa?, wyprzedzona jedynie przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA, natomiast miejsce trzecie zajęła Grupa Lotos SA. ? Cieszę się, że nasze wysiłki i wysokie standardy sprawozdawczości zostały zauważone i docenione. Tegoroczne wyniki konkursu ?The Best Annual Report? wskazują na zaangażowanie pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej w przygotowanie transparentnego sprawozdania, dlatego dziękuję im za zaangażowanie w imieniu swoim i zarządu ? mówi Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW S.A. ds. Ekonomicznych.
Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza nagroda za sprawozdawczość w konkursie „The Best Annual Report”, którą zdobyła JSW SA. W ostatnich latach spółkę doceniono w konkursie głównym (2013 r. drugie miejsce, 2014 r. trzecie miejsce i w 2017 r. ? trzecie miejsce) oraz wyróżnieniami (2013 r. i 2016 r. za najlepsze sprawozdanie z działalności, 2018 r. za stały, wysoki poziom jakości sprawozdania z działalności oraz w 2019 roku za raport zintegrowany).