Nie będzie tradycyjnych Barbórek w PGG S.A.

Ze względu na groźbę rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Polska Grupa Górnicza S.A. wydała we wtorek 20 października zalecenia w sprawie organizacji obchodów Dnia Górnika 2020 w oddziałach spółki.

Polecono, by tegoroczne obchody górniczego święta miały charakter symboliczny i ograniczały się ?jedynie do niezbędnego minimum (np. wręczanie odznaczeń, składanie kwiatów, msze św., przemarsz orkiestry)?.
?Należy unikać organizowania wszelkich uroczystości barbórkowych charakteryzujących się przebywaniem w jednym miejscu i w tym samym czasie większej liczby osób. Należy bezwzględnie przestrzegać, w przypadku organizowania jakichkolwiek uroczystości, przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów PGG S.A. dotyczących zwalczania pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących zachowania dystansu społecznego? ? czytamy w kolejnych punktach dokumentu PGG S.A.
Nowe regulacje w PGG S.A. wydane zostały ?w związku z utrzymującym się w dalszym ciągu zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i jego rozprzestrzenianiem się, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracownikom Spółki oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Polskiej Grupy Górniczej S.A.?.
Zalecenia obowiązują od dnia ich wydania we wszystkich kopalniach i oddziałach PGG S.A.