Nowa jakość w edukacji

JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Politechnika Śląska zawarły porozumienie, które rozpoczyna nową erę współpracy w kształceniu pracowników. Umowa zakłada stworzenie nowego, innowacyjnego kierunku studiów o nazwie „Transformacja Technologiczno-Przyrodnicza Terenów Przekształconych”. Porozumienie zawarto w obecności Piotra Pyzika, wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Nowy program edukacyjny jest przeznaczony dla studentów oraz pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
– Z dumą podejmujemy się tego zadania, ponieważ jesteśmy dobrze przygotowani do zadań edukacyjnych. Z dużą przyjemnością otworzymy kolejne kierunki, które będą służyć naszym pracownikom i społeczeństwu. Widzimy tutaj swoją rolę i zadbamy o nabór ? zapewnił Gabriel Cyrulik, prezes zarządu JSW Szkolenie i Górnictwo. ? Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa przyczyni się do rozwoju naszych pracowników i umocnienia pozycji JSW w sektorze górniczym. Jesteśmy gotowi współpracować z Politechniką Śląską, aby osiągnąć zamierzone cele ? dodał prezes Cyrulik.
Nowy kierunek ma na celu merytorycznie przygotować kadry inżynieryjne sektora surowcowego do optymalnego wykorzystania potencjału przyrodniczego w procesie zarządzania terenami poprzemysłowymi.
? Cieszę się, że władze uczelni zechciały rozpatrzyć taką możliwość, aby na Politechnice Śląskiej powstały studia podyplomowe, dotyczące transformacji techniczno-przyrodniczej terenów przekształconych ? powiedziała prof. Gabriela Woźniak z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. ? Cieszę się, że propozycją nowego kierunku studiów podyplomowych udało nam się zainteresować Jastrzębską Spółkę Węglową. Dobrze, aby górnicy poza swoją obszerną wiedzą, jaką muszą dysponować, aby eksploatować węgiel ? mieli pewną wiedzę związaną z tym, w jaki sposób ta działalność oddziałuje na środowisko przyrodnicze i w jaki sposób te wpływy minimalizować, a spontaniczne procesy przyrodnicze wykorzystywać w zagospodarowaniu terenów powstałych w związku z eksploatacją górniczą ? dodała prof. Gabriela Woźniak.
Porozumienie podpisał między innymi prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii, Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, w obecności Piotra Pyzika, wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który jest entuzjastycznie nastawiony do podpisanego porozumienia.
? Wydział Górnictwa, Inżynierii, Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej powinien odegrać fundamentalną rolę w transformacji cywilizacyjnej, która niewątpliwie nadejdzie. To też moje oczekiwanie od absolwentów tego kierunku, ponieważ tylko osoby, które rozumieją te procesy mogą je regulować, projektować i planować ? uważa Piotr Pyzik, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Nowy kierunek „Transformacja Technologiczno-Przyrodnicza Terenów Przekształconych” stanowi kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju regionu oraz przygotowania nowych pokoleń do wyzwań przemysłowych oraz ekologicznych.