Nowa kopalnia PGG

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej ogłosił, że za osiem lat kopalnia zespolona Piast-Ziemowit rozpocznie wydobycie węgla w zakładzie Imielin Północ. W złożu o tej samej nazwie znajduje się ok. 70 mln ton wysokiej jakości surowca. W rezultacie Piast-Ziemowit wydłuży swą żywotność do 2068 roku oraz, ze względu na głębsze położenie węgla w nowej kopalni, będzie wydobywać lepszy surowiec. Pierwsze prace drążeniowe rozpoczną się w tym roku.

Nowa kopalnia będzie wydobywać węgiel ze złoża Imielin Północ, którego zasoby wynoszą 70 mln ton. W tym roku rozpoczną się pierwsze roboty drążeniowe, najpierw na obszarze koncesyjnym kopalni Ziemowit, której infrastruktura zostanie wykorzystana do uruchomienia pierwszych ścian. Następnie w Imielinie, wokół szybu wentylacyjnego WII, będzie rozbudowywana infrastruktura powierzchniowa. W ciągu kilku lat PGG chce postawić na tym terenie budynki socjalne i maszynę wyciągową dla załogi i materiałów. Po pięciu?sześciu latach zarząd PGG przewiduje wydrążenie drugiego szybu i połączenie obydwu szybów jednym lub dwoma wyrobiskami. Infrastruktura na powierzchni ma zostać ograniczona do minimum, a urobek będzie transportowany pod ziemią aż do szybu kopalni Ziemowit. Część węgla zostanie skierowana do instalacji zgazowania.
Zarząd PGG czeka teraz na decyzję GDOŚ w Warszawie, po której będzie mógł złożyć wniosek  o koncesję wydobywczą. Spodziewany termin ostatecznej decyzji to połowa 2019 roku.  PGG sporządziło już projekt zagospodarowania złoża i konieczną dokumentację geologiczną i hydrologiczną. Otrzymało też pozytywną decyzję dyrektora RDOŚ w Katowicach zatwierdzającą raport oddziaływania na środowisko.
Dzięki eksploatowaniu złoża z nowej kopalni KWK Piast-Ziemowit do 2036 roku utrzyma wydobycie na poziomie 6,5 mln ton węgla rocznie. Od 2040 roku, po udostępnieniu złoża Piast Głęboki, wydobycie  wzrośnie do 8,5 mln ton rocznie. Łączne nakłady na realizację tej inwestycji wyniosą 6 mld złotych.