Odrestaurowano pamiątkową kapliczkę z figurą św. Barbary

Dzięki współdziałaniu dyrekcji kopalni Sośnica, związku zawodowego i zarządów kilku firm odrestaurowano pamiątkową kapliczkę z figurą św. Barbary na nieczynnym już Polu Wschód. Na specjalne zamówienie została wykonana nowa rzeźba – oryginalna stuletnia figura świętej znajduje się w parafii św. Jacka w Sośnicy. Na Polu Wschód, gdzie stoi kapliczka, w 1917 roku wydobyto pierwszą tonę węgla.

Historia figury św. Barbary, towarzyszącej górnikom zatrudnionym na Polu Wschód, sięga 1924 roku. Wtedy to odlaną z gipsu postać świętej z inicjatywy pracowników dyrekcja zakładu ustawiła w cechowni. Przed wybuchem II wojny światowej decyzją hitlerowskich władz patronka górników została przeniesiona do Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. Po wojnie górnicy upomnieli się o figurę, ale wróciła ona do cechowni na kilka lat, bo pod koniec lat 40. usunęły ją komunistyczne władze.
Św. Barbara wróciła do kopalni Sośnica w 1956 roku na fali postalinowskiej odwilży. Wtedy też zbudowano dla niej kapliczkę, ale nie postała tam długo. Nie minęły dwa lata, kiedy po raz kolejny władze nakazały usunąć figurę świętej Barbary z kopalni. Wróciła na cechownię w 1980 roku, wybudowano dla niej ołtarz.
W 1997 roku, gdy na Polu Wschód zostały zakończone prace górnicze, w ceglanym murze zbudowano nową kapliczkę, w której umieszczono figurę św. Barbary. Gdy teren zmienił właściciela, kapliczką i figurą opiekowali się mieszkańcy. W 2020 roku dyrekcja kopalni odrestaurowaną figurę patronki górników uroczyście przekazała parafii św. Jacka w Sośnicy. Puste wnętrze kapliczki ulegało stopniowej dewastacji.
Wtedy działania podjęła NSZZ Solidarność, a inicjatywę związku wsparła dyrekcja kopalni Sośnica, która ufundowała nową, nietuzinkową rzeźbę św. Barbary wykonaną na specjalne zamówienie. Przedstawiciele firmy Transgourmet Polska Spółka z o.o., właściciela terenu, zgodzili się na pozostawienie kapliczki na swoim miejscu i pokryli część kosztów odbudowy obiektu. W rewitalizację włączyły się także -Mostostal Zabrze i Gliwicka Spółka Ubezpieczeniowa.
Podczas ubiegłorocznej barbórki (4 grudnia 2023 roku) dyrektor kopalni Marek Skuza wspólnie z przewodniczącym NSZZ Solidarność KWK Sośnica Mariuszem Stopyrą uroczyście odsłonili zrewitalizowaną kapliczkę, a figurę poświęcił biskup gliwicki Sławomir Oder.