Nowa ściana w Ruchu Bzie

W KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Ruchu Bzie w obszarze górniczym ?Bzie-Dębina 2-Zachód? została uruchomiona nowa ściana wydobywcza. Jest na etapie rozruchu.

Ściana N-1 eksploatowana będzie w pokładzie 416/3 do stycznia 2024 roku. Długość ściany wynosi 220 metrów, a jej wybieg ponad 560 metrów. Zasoby ściany, to ponad 450 tysięcy ton dobrej jakości węgla koksowego. Ściana ma wysokość od 2,6 do 3. metrów i została wyposażona w 145 sekcji obudów zmechanizowanych oraz przenośnik ścianowy, które zostały wyprodukowane przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe (spółka z Grupy Kapitałowej JSW), a także kombajn ścianowy typu JOY-7LS22.
Udostępnienie części złoża węgla ?Bzie-Dębina? to jedna ze strategicznych inwestycji JSW, służąca wydobyciu węgla koksowego. Początkowo zakładano, że pierwszy węgiel z tego rejonu pojawi się w końcu 2021 r. Na przeszkodzie stanęły jednak trudne warunki geologiczno-górnicze.
Jest to druga ściana eksploatowana w Ruchu Bzie, ale pierwsza po zmianie koncepcji udostępnienia złoża.
– To kolejny front wydobywczy uruchomiony w spółce. Po etapie rozruchu ściany i ustawieniu frontu nastąpi normalna eksploatacja pokładu ? powiedział Edward Paździorko, wiceprezes zarządu JSW S.A. ds. technicznych i operacyjnych.
zdjęcie: Dawid Lach