Nowe możliwości wykorzystania wód dołowych w Jaworznie

W miejscu po dawnej kopalni węgla kamiennego ?Jan Kanty? powstanie stacja uzdatniania wody. Zasili ona tereny wchodzące w skład Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. We wtorek 6 czerwca Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. podpisała wraz z Wodociągami Jaworzno Sp. z o.o. i Gminą Jaworzno porozumienie o współpracy.

Celem tego przedsięwzięcia jest pozyskania alternatywnego źródła zasilania w wodę dla miasta Jaworzno, poprzez wykorzystanie wód dołowych pochodzących z Pompowni Stacjonarnej ?Jan Kanty?, wchodzącej w struktury SRK S.A. – Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
Umowa obejmuje zakup wody surowej przez Jaworznickie Wodociągi na potrzeby JOG, co umożliwi miastu i wodociągom uzdatnianie wody kopalnianej na nowoprojektowanej Stacji Uzdatniania Wody Jan Kanty.
Nowe ujęcie może w przyszłości stanowić dodatkowe źródło wody pitnej dla Jaworzna, zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami.
Inwestycja jest jednym z 5 zadań Projektu ?Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi?, realizowanym i finansowanym w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program skierowany jest do samorządów między innymi na rozwój stref przemysłowych. Miasto pozyskało z programu na ten cel 100 mln zł.
Działalność SRK SA. w zakresie odwadniania kopalń
SRK S.A. wraz z przejętymi zakładami górniczymi w stanie likwidacji wypompowuje w sumie około 100 mln m3 wód rocznie. Celem odwadniania jest niedopuszczenie do niekontrolowanego i gwałtownego przepływu/wdarcia się wody ze zlikwidowanych kopalń do czynnych zakładów górniczych. SRK S.A. zabezpiecza przed zagrożeniem wodnym 12 czynnych zakładów górniczych, należących do:

  • Polskiej Grupy Górniczej S.A.
  • TAURON Wydobycie S.A.
  • Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
  • Zakładu Górniczego ?Siltech?
  • Zakładu Górniczego EKO-PLUS Sp. z o.o.
  • Zabytkowej Kopalni Guido

Centralny Zakład Odwadniania Kopalń – Odział SRK S.A. zapewnia bezpieczeństwo wszystkim czynnym kopalniom w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Strukturę CZOK tworzy 16 pompowni, utworzonych na bazie majątku zlikwidowanych kopalń, w tym: 6 pompowni głębinowych (funkcjonujących na bazie adaptowanego
w celu pompownia wody szybu zlikwidowanej kopalni) i 10 pompowni stacjonarnych (wykorzystujących uproszczoną infrastrukturę dołową zlikwidowanej kopalni).