Nowe zapadlisko w Trzebini

w Gminie Trzebinia pojawiła się nowa deformacja nieciągła, na terenie dwóch prywatnych działek przy ul. Górników, o średnicy około 6 metrów i głębokości 4 metrów. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., podobnie jak w poprzednich przypadkach, bezzwłocznie podjęła działania zmierzające do likwidacji deformacji. Prace rozpoczną się jeszcze w dniu dzisiejszym, tj. 27 grudnia br.

W związku z wystąpieniem nowego zapadliska przedstawiciele SRK S.A. na czele z Prezesem Zarządu dr. inż. Januszem Smoliło oraz Wiceprezesem Zarządu Radosławem Wojtasem uczestniczyli dziś w zwołanym przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę doraźnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu przeprowadzonym w formie wideokonferencji uczestniczyli m.in. eksperci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, służby podległe wojewodzie, przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie oraz Burmistrz Miasta Trzebini. Wyniki pogłębionych badań gruntu na terenie Gminy Trzebinia mają zostać przedstawione do dnia 15 lutego 2023 roku. Przedstawiciele SRK S.A. zaprezentowali uczestnikom spotkania pełną informację nt. podjętych dotychczas w tym zakresie działań.