Nowi członkowie Zarządu JSW SA

Rada Nadzorcza JSW SA późnym wieczorem 30 lipca 2021 roku, po przesłuchaniu kandydatów na członków zarządu JSW SA, powołała Sebastiana Bartosa na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu. Nowy wiceprezes objął funkcję od 30 lipca. Rada Nadzorcza powołała także Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. Został nim Robert Ostrowski, który obejmie to stanowisko od 3 sierpnia. Nowym Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych będzie od 1 września Edward Paździorko.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki delegowała ponownie Stanisława Pruska, członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Prezesa, powierzając mu jednocześnie obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych na okres od 30 lipca do 15 sierpnia 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu.
Obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od 30 lipca 2021 roku do dnia powołania nowej osoby na to stanowisko będzie pełnił Artur Wojtków, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej.