Nowoczesna instalacja działa w kopalni Bolesław Śmiały

Nowoczesna instalacja do granulowania drobnych ziaren węgla od 31 sierpnia działa w kopalni Bolesław Śmiały.

W inwestycji zadania obejmowały: prace ziemne, wykonanie i zabudowę konstrukcji wraz z urządzeniami, budowę niezbędnych instalacji elektrycznych i wodociągowych oraz budowę obiektu, w którym stoi maszyna do granulowania. Urządzenie do granulowania dostarczyła firma wyspecjalizowana w produkcji maszyn do mieszania i granulowania.
O podjęciu decyzji o zbudowaniu własnej instalacji zdecydowały dwa zasadnicze powody: ekonomia i ekologia. Z jednej strony wszystkich denerwowały rosnące hałdy skały płonnej, traktowanej jako odpad oraz mułów – zawierających co prawda drobne ziarna węglowe, ale zbyt zanieczyszczone, by można je było wykorzystać. Z drugiej strony fachowcy z działu przeróbki mechanicznej mieli świadomość, że ten materiał da się jeszcze wykorzystać. Było to jednak utrudnione, gdyż materiał trzeba by wozić do Zabrza i płacić za oczyszczenie. A to czasochłonne, kłopotliwe i ekonomicznie mało opłacalne.
Decyzja o budowie własnej instalacji zapadła w marcu tego roku i mimo dużej skali całej inwestycji została ona zrealizowana zgodnie z planem w niespełna pół roku. W całości sfinansowana została ze środków własnych PGG S.A.
– Zakładając wydajność maszyny na poziomie 40 t granulatu na godzinę, inwestycja powinna się spłacić w ciągu dwóch lat. Wdrożyliśmy technologię granulowania w gospodarkę obiegu wodno-mułowego, co przyczynia się do maksymalnego zagospodarowania drobnych frakcji węglowych, które do tej pory były balastem, bez strat w jakości produktu – mówi Zdzisław Klimek, główny inżynier przeróbki mechanicznej w kopalni Bolesław Śmiały.