Nowoczesna obudowa z JZR dla Ruchu Knurów

Jastrzębskie Zakłady Remontowe, które należą do Grupy JSW dostarczyły do Ruchu Knurów kopalni ?Knurów-Szczygłowice? kompleks 143 sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej. To pierwsze sekcje w całości zaprojektowane i wykonane przez pracowników JZR. Sekcje zostały zabudowane w uruchamianej ścianie 34 w pokładzie 405/1.

Dzięki współpracy zespołu projektowego i grupy doświadczonych górników Ruchu Knurów powstała nowoczesna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo i komfort pracy. To pierwsze sekcje w całości zaprojektowane i wykonane przez pracowników JZR.
? Nad projektem pracował zespół złożony z 9 osób, konstruktorów i technologów. Pod względem zastosowanych rozwiązań, sekcje obudowy JZR-14/38-POz (/S) WI; WII różnią się od innych konstrukcji. Wyróżnia je podziałka 1,75 m oraz innowacyjne rozwiązania zastosowane w stropnicy i osłonie odzawałowej. Osłony boczne, sterowane hydraulicznie z jednej strony, mogą być sterowane również z drugiej, bez konieczności przebudowy siłownika. Ponadto, sekcje charakteryzują się zwartą konstrukcją i dużym stopniem przykrycia stropu, a przejście o szerokości minimum 600 mm pomiędzy zastawką przenośnika i sekcjami obudowy ma za zadanie zapewnić jak największy komfort załodze pracującej w ścianie ? mówi Rafał Rychter, prezes Jastrzębskich Zakładów Remontowych.
Każda nowa obudowa przygotowywana przez Zakłady jest projektowana na podstawie dokładnie sprecyzowanych wymagań i potrzeb zakładu górniczego oraz warunków górniczo-geologicznych ściany, w której ma pracować.
? Sekcje zostały zabudowane w ścianie 34 w pokładzie 405/1, 900 metrów pod ziemią. Ściana ma 250 metrów długości i 1380 metrów wybiegu. Schodzimy z wydobyciem coraz głębiej, dlatego potrzebujemy sekcji o coraz lepszych parametrach i o dużej podporności stojaka ? mówi Robert Łazarczyk, kierownik działu górniczego, główny inżynier górniczy Ruchu Knurów.
? Średnio w ciągu doby będziemy wydobywać z tej ściany około 3,5 tys. ton urobku. To ważna inwestycja, wpisująca się w strategię zwiększania udziału węgla koksowego w ogólnym wydobyciu w kopalniach JSW. Zakończenie eksploatacji w uruchamianej ścianie jest zaplanowane na marzec 2024 roku ? dodaje Jarosław Twardokęs, dyrektor kopalni ?Knurów-Szczygłowice?.
W przypadku nowej obudowy projektanci z JZR nie poprzestali na wiedzy inżynierskiej. Do współpracy zaprosili praktyków, górników z wieloletnim doświadczeniem.
? Jastrzębskie Zakłady Remontowe zorganizowały pokaz prototypowej sekcji. Mogliśmy zgłaszać swoje uwagi i propozycje rozwiązań. Zależało nam na tym, aby sekcje były wyposażone w wysuwane szuflady. Dzięki takiemu rozwiązaniu przez cały czas jest zabezpieczone czoło ściany. Zostały także poszerzone blachy boczne, zapobiega to wejściu sekcji jedna pod drugą w czasie ich przemieszczania ? mówi Krzysztof Szylaj, operator obudów zmechanizowanych z kilkunastoletnim doświadczeniem.