Nowoczesna pracownia informatyczna dla szkoły w Gorzyczkach

Nowoczesną pracownię komputerową o charakterze terminalowym otwarto 14 Października w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach. Sprzęt informatyczny to dar Fundacji JSW. Składa się na niego serwer, 15 stanowisk terminalowych, 10 laptopów oraz wielkoformatowy monitor zamiast tablicy. Placówka otrzymała też od fundacji ergonomiczne krzesła oraz biurka. Wartość darowizny to prawie 50 tys. złotych.

Nowoczesna pracownia służyć będzie także do nauki języków obcych. Multimedialne techniki edukacyjne należą do szczególnie skutecznych form tego typu edukacji.
Nazwa projektu ?Komputerowy świat ? starszy młodszy za pan brat?, doskonale opisuje też inne cele jakie przyświecały nauczycielom, dyrekcji oraz Fundacji JSW. W lokalnych społecznościach takich jak Gorzyczki, szkoła często spełnia nie tylko funkcje edukacyjne. Nowoczesna pracownia stanie się platformą integracji pokoleń, miejscem spotkań rodziców z dziećmi, ale też dziadków z wnukami.
– Wspieranie edukacji to jeden z najważniejszych, statutowych celów Fundacji JSW. Dla nas to nie tylko inwestycja w najmłodsze pokolenie, ale też inwestycja w naszą wspólną przyszłość. Do tej pory wsparliśmy już powstanie 15 specjalistycznych pracowni szkolnych w placówkach z całego regionu. W Gorzyczkach otwieramy dziś pracownię w której uczniowie będą zdobywać wiedzę z informatyki i języków obcych, a więc kompetencje, które zdecydują nie tylko o ich wykształceniu, ale też zapewne o całej zawodowej przyszłości ? oświadczył Artur Dyczko, prezes Fundacji JSW.
O znaczeniu jakie dla lokalnej społeczności ma nowoczesna pracownia informatyczna świadczyć może udział w uroczystości przedstawicieli władz gminy, powiatu, a nawet parlamentu.