Nowoczesne studia dla menedżerów kopalń we współpracy PGG S.A., GIG i UE

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej oraz Głównego Instytutu Górnictwa i katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego podpisali w piątek w Rybniku wielostronne porozumienia o współpracy. Celem programu będzie wsparcie pracowników górniczej spółki w dostosowaniu się do zmian otoczenia gospodarczego. W pierwszym ze wspólnych projektów od października GIG i UE poprowadzą studia podyplomowe o specjalności ?Menedżer produkcji?.

W uroczystości zorganizowanej w filii UE w Rybniku udział wzięli m.in. dyrektor GIG prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, rektor UE w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, prodziekan dr inż. Tomasz Zieliński i wiceprezes PGG S.A. do spraw produkcji Rajmund Horst, a także koordynatorzy ds. współpracy: dr Katarzyna Olejko z UE, Szymon Łagosz z GIG oraz Andrzej Sączek z PGG S.A.
W celu wzmocnienia kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników PGG S.A. spółka i instytucje naukowe realizować będą projekty dydaktyczne i badawcze, a pierwszym z nich jest utworzenie studiów podyplomowych ?Menedżer produkcji? dla kadry zarządzającej (dozoru wyższego i kierownictwa kopalń).
– Niezmiernie się cieszę, że możemy uczestniczyć w tym programie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Głównym Instytutem Górniczym i naszą firmą. Chciałbym pokreślić, że kształcenie na tworzonych studiach podyplomowych można określić mianem interdyscyplinarnego. Jest to niezwykle cenne, że nie ukierunkowujemy się wyłącznie na sferę techniczną i produkcyjna, ale cały program przewiduje również aspekty ekonomiczne, prawne, finansowe, jak również nowoczesne zaawansowane technologie, które są stosowane w górnictwie – powiedział podczas uroczystości Rajmund Horst, wiceprezes ds. produkcji PGG S.A. Podkreślił, że niezwykle ważny jest uwzględniony w programie studiów aspekt zagrożeń naturalnych z uwagi na to, że najistotniejsze w górnictwie jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
– Nasi menedżerowie, dozór wyższy, przyszli kierownicy działów, jak również obecni kierownicy robót, główni inżynierowie – bo do takiej grupy kierowane są te studia ? zgłębiać powinni nie tylko wiedzę techniczną, ale też ekonomiczną, prawną, o funkcjonowaniu spółek i otoczenia biznesowego. Dobrze, by doskonalili też swoje tzw. kompetencje miękkie związane z zarządzeniem, budowaniem efektywnych zespołów, zarządzaniem zasobami ludzkimi. Myślimy, że to będzie ciekawy projekt oraz że przyłączą się do tych studiów inne spółki górnicze, gdyż studia te mają bardzo uniwersalny i jednocześnie innowacyjny charakter. Sądzimy, że połączenie studiów technicznych z ekonomią i sztuką zarządzania w kontakcie z doświadczeniem praktycznym uczestników zaowocuje synergią i przyniesie bardzo pozytywne rezultaty ? mówi Andrzej Sączek, koordynator ze strony PGG S.A. i dyrektor Departamentu Wsparcia HR w spółce.
Studia rozpoczną się w październiku tego roku i obejmą około 200 godzin zajęć, które po połowie poprowadzą specjaliści GIG i UE. W części górniczej studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacji oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód. Część zajęć w GIG będzie prowadzona laboratoryjnie w kopalni doświadczalnej Barbara, gdzie słuchacze praktycznie poznawać będą m.in. proces zgazowania węgla w reaktorze, produkcję wodoru, wychwytywanie dwutlenku węgla i metanu czy rezultaty wybuchów podziemnych i testowanie urządzeń przeciwwybuchowych.
W programie UE przewidziano m.in. naukę zarządzania przedsiębiorstwem, jego finansami, rachunkowością i controlingiem w przemyśle, ale także rozwój kompetencji liderskich, jak np. zasady rekrutacji i motywowania pracowników, delegowania zadań, negocjacji i rozwiązywania konfliktów czy zarządzania projektami w przemyśle. Słuchacze uczyć będą się też prawa w obrocie gospodarczym, prawa cywilnego, handlowego, pracy i zamówień publicznych czy etyki w biznesie, ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, ochrony danych i przeciwdziałania korupcji.