Nowoczesny kompleks dla Budryka

Jeden z najnowocześniejszych w Polsce kompleksów ścianowych firmy Becker Warkop będzie pracował w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK Budryk. To najgłębsza kopalnia w Europie, w której wydobywany jest węgiel koksowy. Zanim kompleks ścianowy trafi do kopalni Budryk, firma Becker Warkop zaprezentowała jego możliwości zarządowi i kierownictwu JSW.
– Kompleks ścianowy, który przekazujemy Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jest jednym z najnowocześniejszym kompleksów tego typu w naszym kraju. Zostały w nim zastosowane nowatorskie rozwiązania techniczne. Kompleks zapewnia bezpieczną pracę i gwarantuje wysoką wydajność – mówi Tomasz Budniok, prezes zarządu firmy Becker Warkop.
Nowy kompleks będzie pracował w ścianie Cz-2 w pokładzie 405/1 na poziomie 1290 metrów, która jest pierwszą ścianą udostępnioną w ramach inwestycji ?Budowa poziomu 1290?. Uruchomienie ściany zapoczątkuje eksploatację pokładów 405/1 oraz 405/2, których zasoby operatywne wynoszą 68,5 mln ton wysokiej jakości węgla koksowego typu 35. Rozpoczęcie eksploatacji ściany Cz-2 zaplanowano na przełomie roku.
– Do końca roku zakład przeróbczy kopalni Budryk zostanie zmodernizowany i przygotowany do produkcji wysokiej jakości węgla koksowego. W tym samym czasie pod ziemią rozpoczniemy eksploatację złóż bogatych w dobrej jakości węgiel koksowy. Zgodnie z aktualną strategią udział węgla koksowego w kopalni Budryk w produkcji w 2020 roku ma wynieść ponad 50 proc., w tym węgla typu hard około 30 proc. i ma wzrastać w kolejnych latach do około 65 proc. Przy okazji uruchamiania nowych ścian wprowadzamy nowe technologie, bez tego rozwój JSW jest niemożliwy – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Ściana Cz-2 ma 205 metrów długości, a jej wybieg ma prawie 900 metrów. Średnia miąższość w ścianie wynosi 3,1 metra, a jej zasoby wnoszą ponad 750 000 ton węgla typu hard . Kompleks ścianowy, który zostanie zastosowany w ścianie Cz-2, składa się ze 118 sekcji produkcji Becker Warkop o szerokości 1,75 m. Kombajn ścianowy typu 7LS22 oraz przenośnik ścianowy są produkcji firmy Joy. Oprócz wszystkich niezbędnych urządzeń w kompleksie ścianowym dodatkowo zastosowano układ klimatyzacji, by poprawić warunki pracy górników. Konstruktorzy Becker Warkop zadbali o bezpieczeństwo górników pracujących w ścianie, projektując między innymi- przejście dla załogi przed i za stojakami sekcji. Zgodnie z wymaganiami kopalni zapewniono również bezpieczeństwo pracownikom, którzy będą zajmować się serwisem kombajnu. W tym celu 24 sekcje wyposażono w specjalnie skonstruowane teleskopowe osłony czoła ściany, które zabezpieczają pracowników przed kawałkami opadających skał. Jedną z kilku nowinek będzie system kontroli geometrii sekcji. Zakupiony przez JSW kompleks ścianowy zostanie wykorzystany w siedmiu kolejnych ścianach.