Nowy blok energetyczny w Jaworznie oddany do eksploatacji

Blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie pracuje w polskim systemie elektroenergetycznym. To najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Energia z tego miejsca zaopatrywać będzie około 2,5 mln odbiorców z południa Polski. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy.

– TAURON odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne Polski. Blok 910 MW będzie pełnił rolę stabilnego źródła energii, stanowiącego zabezpieczenie dla źródeł odnawialnych. Jest to też nasza ostatnia inwestycja w źródło węglowe. Uwolnione środki finansowe skierujemy na realizację projektów wiatrowych i fotowoltaicznych – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem w TAURON Polska Energia. – Druga połowa 2020 roku w TAURONIE stoi pod znakiem finalizacji wielkich inwestycji w energetykę konwencjonalną. Jednostka, począwszy od przyszłego roku, będzie także realizowała piętnastoletnie kontrakty mocowe. Inwestycję zakończyliśmy zgodnie z zaplanowanym budżetem – dodaje Topolski.
Nowy blok TAURONA będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku będzie znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80%, natomiast emisja CO2 zmniejszy się o około 31%.
– Grupa RAFAKO przekazuje blok energetyczny w Jaworznie zgodnie z terminem określonym Kontrakcie. Tym samym wywiązujemy się z naszych zobowiązań. Zapewniliśmy zarazem środki finansowe niezbędne do jego prawidłowego rozliczenia do maja 2023 roku. Istotnym dopełnieniem modelu finansowego stanowi porozumienie z instytucjami, które udzieliły gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, wiceprezes RAFAKO S.A. odpowiedzialny za realizację inwestycji. ? Potwierdziliśmy wiarygodność RAFAKO jako jednej z wiodących firm budownictwa energetycznego i przemysłowego w Polsce, która profesjonalnie zarządza złożonymi projektami biznesowymi ? dodaje Domagalski-Łabędzki, podkreślając, że końcowy etap budowy prowadzony był w trudnym okresie pandemii.
W następnych miesiącach przeprowadzone zostaną analizy i badania na eksploatowanym bloku, po to, aby wartość emitowanych przez blok do środowiska substancji szkodliwych była możliwie jak najniższa.
Nowy Blok 910 MW nie będzie wymagał składowania ubocznych produktów spalania (UPS) ? popiołów, gipsu czy żużlu. Zostaną one wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym. Układy zamontowane w jednostce pozwolą na jej szybkie uruchomienie przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy dynamicznie rosnącej mocy źródeł odnawialnych zależnych od warunków atmosferycznych.
Zakończenie inwestycji w pełnej zgodzie
Oddanie bloku do eksploatacji poprzedziło podpisanie 13 listopada 2020 r. przez Nowe Jaworzno Grupa TAURON i RAFAKO S.A ugody, która reguluje wzajemne rozliczenia związane z budową bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Zawarto także Aneks do Kontraktu, który szczegółowo reguluje postanowienia Ugody, w tym m.in. terminy płatności oraz terminy wykonania przez Wykonawcę bloku dodatkowych świadczeń.
Strony zrzekły się wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń, które wystąpiły w trakcie realizacji kontraktu do dnia podpisania ugody. RAFAKO wykona dla TAURON dodatkowe prace, w tym optymalizujące działanie bloku, których efektem będzie między innymi zmniejszenie minimum technicznego z 40 do 37 proc. Dodatkowo, o pół roku (do 36 miesięcy) zostanie wydłużona gwarancja techniczna na część wysokociśnieniową kotła. Wykonawca udzieli też licencje na korzystanie z programów komputerowych, które nie są objęte kontraktem.