Nowy film szkoleniowy dotyczący zasad działania urządzenia gaśniczego SAGA

Zasady działania samoczynnego urządzenia gaśniczego SAGA przy przenośnikach taśmowych to temat najnowszego filmu szkoleniowego, który powstał przy współpracy pracowników Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Centrali oraz Zakładu Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A. Głównym celem ponad 4 minutowego instruktażu jest zapoznanie załogi z zasadami działania tej instalacji oraz sposobu jej konserwacji.

Saga jest instalacją przeciwpożarową działającą przy przenośnikach taśmowych. Może być montowana we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Włącza się automatycznie, gdy wzrośnie temperatura w podziemnych wyrobiskach. Konieczne są jej bieżące przeglądy, sprawdzanie szczelności instalacji i jej konserwacja.
– Raz w tygodniu zalecane jest otwarcie zaworu, co jest równoznaczne z wyłączeniem napędu przenośnika taśmowego i uruchomieniem Sagi. Na odcinku od ośmiu do dziesięciu metrów leje się wtedy woda i co ważne, zamknięcie zaworu nie powoduje od razu odcięcia wody. Film instruktażowy jest po to by pokazać pracownikom następstwa odkręcenia tego zaworu. Chodzi między innymi o to, by zapobiegać ewentualnemu zalaniu np. zbiornika z węglem ? wyjaśnia dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w PGG S.A. Grzegorz Ochman.
Dyrektor Ochman przypomina, że biuro BHP regularnie produkuje tego typu filmy instruktażowe, pomysły rodzą się podczas pracy. Animacje pozwalają pokazać szczegóły, które nie byłyby widoczne na filmach wideo.
Najnowszą produkcję znaleźć można na wewnętrznym portalu informacyjnym pracownika w zakładce BHP w materiałach szkoleniowych, film będzie także wyświetlany na telebimach telewizji korporacyjnej we wszystkich zakładach i kopalniach PGG S.A.. Znajdziemy go również na youtube.
Autorem scenariusza jest dyrektor Biura BHP Grzegorz Ochman, animacją i montażem zajął się Sławomir Bogacki, kierownik Działu BHP ZIT, a konsultacją merytoryczną ? Bartłomiej Długajczyk i Rafał Drabik z Ruchu Ziemowit KWK Piast-Ziemowit.
fot. PGG S.A./Kadry z filmu instruktażowego