Nowy Zarząd Węglokoksu Kraj

14 czerwca 2019 r. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą wybrano członków Zarządu Węglokoksu Kraj. Prezesem Spółki ponownie został Grzegorz Wacławek. Na drugą kadencję wybrany został również Andrzej Malesza, który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Technicznych. Wiceprezesem ds. Handlowych została natomiast Anna Malcherczyk-Kulik. Kadencję nowy Zarząd rozpocznie po Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
Grzegorz Wacławek od 23 lat związany jest z zakładami dziś należącymi do Węglokoksu Kraj. Od 2000 r. pełnił funkcję Inspektora ds. Administracyjno-Gospodarczych i BHP w Zakładzie Wzbogacania Węgla ?JULIAN? sp. z o.o., sprawując nadzór nad majątkiem trwałym Spółki. W 2012 r. został Dyrektorem ds. Zarządzania i Rozwoju, gdzie zajmował się przygotowywaniem i wdrażaniem planów inwestycyjnych, procedur oraz programów służących zwiększeniu efektywności firmy. W maju 2013 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania w Spółce Węglokoks Kraj, gdzie sprawował bezpośrednią kontrolę i nadzór nad działalnością firmy w zakresie działań handlowych, operacyjnych, finansów i controllingu. Stanowisko Prezesa Spółki objął w listopadzie 2016 roku. Grzegorz Wacławek ukończył studia na kierunku zarządzania przedsiębiorstwem.
Andrzej Malesza również przez większość swojego zawodowego życia związany był z zakładami Węglokoksu Kraj. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania na katowickim Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie Harzburg-Kolleg. Poznał branżę górniczą z perspektywy kolejnych szczebli awansu zawodowego ? od stażysty, przez kierownika działów do Dyrektora ds. Produkcji w kopalni ?Bobrek?. W 2014 roku objął stanowisko Dyrektora KWK ?Piekary?, a rok później Dyrektora ds. Produkcji w Węglokoksie Kraj. Od 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Węglokoksu Kraj ds. Handlowych.
Anna Malcherczyk-Kulik to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie na kierunkach: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Zarządzanie Jakością. Od 2010 roku związana jest z górnictwem. Pracę rozpoczęła w KWK ?Pokój? w Rudzie Śląskiej na stanowisku Głównego Specjalisty w dziale Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W 2015 roku rozpoczęła pracę w spółce Węglokoks Kraj, gdzie od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Zamówień, Przetargów i Audytu Wewnętrznego bezpośrednio odpowiedzialnego za nadzór nad potrzebami Spółki w zakresie zamówień i przetargów oraz w zakresie realizacji zakupów i dostaw, negocjacje warunków cenowych i jakościowych, a także budowę i rozwój systemu kontroli wewnętrznej.