Nowy Zarząd Węglokoksu S.A.

Rada Nadzorcza Węglokoksu S.A. ogłosiła wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu Spółki X kadencji. Na jego czele stanął Tomasz Heryszek, dotychczasowy wiceprezes Węglokoksu ds. handlowych. Wiceprezesem ds. finansowych został Lechosław Rojewski, wiceprezesem ds. Grupy Kapitałowej Jakub Łosoś-Czernicki, a wiceprezesem ds. handlowych Sławomir Brzeziński. Zarząd X kadencji Węglokoksu S.A. rozpocznie prace od 1 czerwca 2019 r. Aktualni członkowie Zarządu Spółki: prezes Sławomir Obidziński i wiceprezes ds. grupy kapitałowej Krzysztof Mikuła nie brali udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Dr Tomasz Heryszek w latach 2016 ? 2019 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. handlowych Węglokoks S.A. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Inter Balt Sp. z o.o. w Gdańsku. Członek Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim.
Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której w 2005 roku obronił rozprawę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych. Ukończył również Prawo Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uczestnik dwóch programów Post-MBA: Akademii Przywództwa Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie oraz Strategicznego Zarządzania Finansami.
W 2016 roku powołany do Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Marketingu Naukowego w Poznaniu. Działalność biznesową od wielu lat łączy z pracą akademicką. Wykłada m.in. na Wydziałach Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Współpracował również z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy w zarządach i radach nadzorczych spółek i organizacji gospodarczych.

Dr Tomasz Heryszek