O badaniach i innowacjach w procesie transformacji na RFCS Summit 2022

Tomasz Rogala, Prezes PGG S.A. uczestniczył w konferencji Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS), która odbyła się 21 i 22 marca w Brukseli. Na forum europejskim apelował, aby podobnie jak w przypadku gazu ziemnego, uznać węgiel jako paliwo przejściowe w procesie transformacji. Oznacza to zapewnienie odpowiedniego finansowania i ubezpieczenia przez Banki i fundusze międzynarodowe.

Otwierając drugi dzień obrad, Rosalinde Van der Vlies, Dyrektor Generalna ds. Badań i Innowacji w KE, przekazała, że ?Europa ma ambicję aby stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie, stąd istotne są badania i innowacje nad czystszym wykorzystywaniem surowców energetycznych?.
Tomasz Rogala, prezes PGG S.A., jako prelegent panelu nt. roli badań i innowacji w procesie transformacji mówił m.in. o możliwościach właściwego wykorzystania węgla oraz czystych technologiach węglowych.
Rozpoczynając swoje wystąpienie prezes nawiązał do regularnie podnoszonego przez Komisję Europejską w kolejnych pakietach klimatyczno-energetycznych celu redukcji emisji gazów cieplarnianych ?o 20% w 2020 r., 40% w 2030 r. i 55% w 2030 r., ten ostatni cel [KE] nazwała Fit for 55? – wyliczył.
Omawiając krótko plan dekarbonizacji w Polsce, Tomasz Rogala podkreślił, iż krajowa gospodarka jest historycznie uzależniona od węgla, a 2020 rok był rokiem, w którym blisko 70% energii zostało wyprodukowane z węgla.
Dalej Prezes PGG S.A. wskazał, że ?obecna sytuacja geopolityczna spowodowała znaczące rozchwianie rynków surowcowych w Europie wywołując całkowitą przebudowę systemu energetycznego, co dla Polski, jeszcze przed wojną w Ukrainie, oznaczało zwiększenie krajowego zużycia węgla o dodatkowe 10 milionów ton?.
Nawiązując do podpisanej w 2020 roku umowy społecznej, Tomasz Rogala wyjaśnił, że dokument obejmuje nie tylko deklarację terminu odejścia od węgla, ale także gwarancję rozpoczęcia inwestycji m.in. zgazowania węgla do metanolu czy infrastruktury do wychwytywania emitowanego CO2.
?Kiedy myślimy o kolejnych 30 latach użytkowania węgla, musimy szukać najbardziej przyjaznych dla środowiska form jego spalania? – wskazał Prezes odnosząc się do kwestii właściwego wykorzystania surowca w procesie transformacji.
Tomasz Rogala zaznaczył, że w spółka stawia sobie za cel zapewnienie dostępu do czystego i niskoemisyjnego paliwa dla gospodarstw domowych ? rynku, który obecnie obejmuje nawet 10 mln ton rocznie ? przy jednoczesnym zachowaniu niskich cen opału dla konsumenta końcowego.
Dodatkowo podkreślał rolę węgla na krajowym rynku ciepłowniczym i komunalno-bytowym w Polsce, a także konieczność wypełnienia zapisów umowy społecznej w której zawarto inwestycje w czyste technologie węglowe jak bluecoal, który jest komponentem do produkcji Ekogroszku Karolinka.
Jednocześnie przeprowadził z uczestnikami panelu dyskusję na temat wykorzystania gospodarczego metanu z kopalń, również po okresie zakończenia przez nie eksploatacji, a także inwestycji w CCS i CCUS w połączeniu z nowymi blokami węglowymi, aby uzyskiwać energię z węgla w jak najczystszej postaci dla spełnienia celów polityki klimatycznej.
W odniesieniu do danych nt. importu surowców energetycznych do UE z Rosji (>50% węgla), Brian Ricketts, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia EURACOAL, w imieniu Prezydenta Euracoal Vladimíra Budynskiego ocenił, że powinniśmy zaprzestać walki z węglem, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw przy jednoczesnym wspieraniu odnawialnych źródeł.
?Polska ma szczęście mając wciąż kopalnie węgla kamiennego, Niemcy, Czechy i kilka innych krajów europejskich wciąż wydobywa węgiel brunatny, na których może oprzeć swoje bezpieczeństwo energetyczne w sytuacji, w której rynkowe ceny węgla biją kolejne rekordy? – podsumował sekretarz Ricketts.
W trakcie dwóch dni obrad, uczestnicy podejmowali także tematykę związaną z projektami węglowymi wspierającymi i promującymi Europejski Zielony Ład.
Debo Adams z Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Węgla (CoalTech2051) zaznaczył, że węgiel na świecie będzie wciąż istotny z uwagi na to, że jest niemożliwy do zastąpienia w wielu przemysłach – szczególnie w Azji.
?Odejścia od węgla oznacza utratę wielu miejsc pracy i zubożenie społeczeństwa, stąd potrzebne są działania pozwalające na modernizację elektrowni węglowych do innych celów i utrzymanie miejsc pracy i myśli technologicznej? – ocenił Adolf AUMÜLLER, przedstawiciel VGB PowerTech.
Alicja KRZEMIEŃ z Głównego Instytutu Górnictwa omówiła projekt o rekultywacji ekologicznej terenów pogórniczych, mający na celu przyspieszenie odbudowy zdegradowanego środowiska.