O tym jak górnicy obalili PRL ? niezwykłe spotkanie w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności

O roli jaką odegrali górnicy w upadku komunizmu w Polsce będzie mówił były górnik i znany historyk prof. Bogdan Musiał podczas prelekcji 9 lutego, na które zaprasza Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Badacz dotarł do dokumentów sowieckich, które ukazują znaczenie protestów w kopalniach w latach 80. w drodze ku wolnej Polsce. Mottem do spotkania będzie zdanie Michaiła Gorbaczowa, na które trafił prof. Musiał, że to górnicy z ZSRR oraz polscy górnicy mieli wpływ na rozpad ówczesnego systemu w tych krajach.

Prof. Bogdan Musiał jest znanym historykiem polskim i niemieckim, zajmującym się głównie badaniem dziejów Niemiec, Polski i Rosji w XX wieku. Na przełomie lat 70. i 80. był górnikiem w kopalniach ?Wieczorek? oraz ?Wujek? w Katowicach. W 1985 r. otrzymał azyl polityczny w Niemczech i tam zamieszkał. Już jako historyk pracował m.in. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, Biurze Edukacji Publicznej IPN, kierował katedrą Studiów nad Europą Środkową i Wschodnią Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był też dyrektorem Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.
Spotkanie rozpocznie prelekcja prof. Bogdana Musiała pt. ?Jak górnicy obalili komunę. Wpływ przemysłu wydobywczego na upadek PRL w świetle dokumentów sowieckich?. Potem planowana jest dyskusja.
Spotkanie odbędzie się 9 lutego 2023 o godz. 17.00. w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przy ul. Wincentego Pola 38 w Katowicach
Zapraszamy.