Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruptawie zorganizowała obóz wypoczynkowo-szkoleniowy dla dzieci i młodzieży w Mikoszewie.

Podczas obozu druhowie koncentrują swoje działania na szkoleniu młodych adeptów sztuki pożarniczej uświadamiając dzieci i młodzież poprzez zabawę i naukę o ważnych aspektach i dziedzinach życia takich jak:
-> WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ – zdrowy, wysportowany strażak do dobry strażak;
-> EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZWIERZĄT I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO – straż pożarna to jedna ze służb państwowych, która od zawsze stoi na czele ochrony środowiska i zwierząt;
-> RATOWNICTWA I OBRONY LUDNOŚCI – wiedzę zdobytą na szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych przekazują uczestnikom obozu, aby potrafili określać zagrożenia, przeciwdziałać im i we wstąpnym rozeznaniu potrafili je niwelować.
Propagowanie tego typu wyjazdów wskazuje, że podstawowymi warunkami przyjęcia w szeregi OSP czy MDP jest po pierwsze – dobry stan zdrowia, po drugie – chęć pracy i doszkalania się, przeżycia przygody oraz po trzecie – bezwarunkowa, bezintersowana chęć niesienia pomocy bliźniemu i ochrona środowiska. Ponadto członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej to być może przyszli strażacy – ratownicy OSP, a nawet funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.
Na obozie w Mikoszewie przebywa obecnie ponad 50 uczestników, którzy są członkami jastrzębskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Dofinansowano ze środków Fundacji JSW #LATO2022 #WakacjezFundacjaJSW #JestesmyBliskoLudzi