Obradowała Rada Nadzorcza PGG S.A. w nowej III kadencji

Po raz pierwszy w nowej III kadencji, 16 lutego 2024 roku, zebrała się Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej S.A. W trakcie posiedzenia jej członkowie wyłonili ze swojego składu przewodniczącą Rady – profesor Celinę Marię Olszak, a funkcję wiceprzewodniczącego Rady powierzyli profesorowi Tomaszowi Pietrzykowskiemu.

Rada Nadzorcza PGG S.A. podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu PGG S.A. wiceprezesa ds. pracowniczych Jerzego Janczewskiego oraz wiceprezesa ds. sprzedaży Adama Gorszanowa.
Jednocześnie Rada Nadzorcza PGG S.A podjęła uchwały o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko prezesa zarządu PGG S.A, wiceprezesa zarządu PGG S.A. ds. finansowych oraz wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży.
Szczegóły dotyczące postępowań kwalifikacyjnych na te stanowiska zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A.