Obrona pracy doktorskiej w GIG

Z pozytywnym skutkiem odbyła się 19 lipca 2022 r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach obrona rozprawy doktorskiej Pawła Ficka – pracownika Polskiej Grupy Górniczej S.A., nadsztygara górniczego, inżyniera ds. obudowy, kierowania stropem i klejenia w Ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit.

Tematem pracy było określenie nośności stalowej obudowy odrzwiowej pokrytej torkretem. Miała na celu ustalenie odpowiednich parametrów torkretu, które pozwolą na zapewnienie stateczności wyrobiska korytarzowego w warunkach korozji obudowy odrzwiowej. Promotorem pracy był profesor Marek Rotkegel.
Torkretowanie, czyli nakładanie mieszanki betonowej metodą natrysku, jest jednym ze sposobów wzmacniania skorodowanej obudowy wyrobiska górniczego po to, by poprawić bezpieczeństwo jej użytkowania. Recenzenci podkreślali, że jest to pierwsza w Polsce praca, w której tak szeroko przeprowadzono badania in situ zmierzające do określenia rzeczywistej charakterystyki pracy obudowy typu ŁP oraz torkretu. Opracowanie metody doboru parametrów obudowy torkretowej powinno pomóc kopalniom stosującym tego typu wzmocnienie w doborze bardziej optymalnych rozwiązań.
To kolejny doktorat w ramach wspólnego programu Polskiej Grupy Górniczej oraz Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach uzyskany w dziedzinie górnictwa i geologii, w tzw. trybie wdrożeniowym, w programie dla kadry inżynieryjno-technicznej PGG S.A. Od 2021 r. studia podyplomowe w GIG i przewody doktorskie rozpoczęło ponad dwudziestu pracowników PGG S.A. Ich rozwiązania naukowo-techniczne wdrażane są z korzyścią dla funkcjonowania kopalń w spółce.