Obrony prac doktorskich pracowników PGG S.A.

Z pozytywnym skutkiem odbyły się w Głównym Instytucie Górnictwa w dniach 29-30 czerwca 2022 r. publiczne obrony rozpraw doktorskich dwóch pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. Jacka Albrechta i Michała Gierlotki.

Jacek Albrecht pod opieką naukową prof. Janusza Makówki przygotował dysertację na temat ?Profilaktyka zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami dla eksploatacji w wybranych warunkach geologiczno-górniczych?.
Celem rozprawy było określenie takiego sposobu postępowania, aby eksploatację pokładu węgla w trudnych warunkach geologiczno-górniczych prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa załogi. Doktorant opracował algorytm metody postępowania prowadzącego do podjęcia decyzji o kontynuacji lub zaniechaniu eksploatacji w warunkach stwierdzonego zagrożenia tąpaniami. Recenzenci rozprawy podkreślali, że rozważane w pracy doktorskiej zagadnienia mają istotne znaczenie z punktu widzenia naukowego i praktycznego,
Tematem pracy Michała Gierlotki był wpływ Uskoku Kłodnickiego (uskok tektoniczny przebiegający pod Gliwicami, Zabrzem, Rudą Śląską i południowymi Katowicami) na wartości szczytowe przyspieszenia i prędkości drgań gruntu na powierzchni terenu. Promotorem pracy był prof. Adam Lurka, a promotorem pomocniczym dr Robert Siata.
Doktorant przeanalizował podstawowe parametry regresyjne służące do oceny oddziaływania drgań sejsmicznych wywołanych wstrząsami górniczymi na obiekty powierzchniowe. Wstrząsy sejsmiczne są istotnym zagrożeniem naturalnym, towarzyszącym eksploatacji węgla, a podstawowym elementem analizy pracy górotworu jest określenie minimalnego zakresu danych, jakie muszą zostać wprowadzone do modelu, aby stanowił on obiekt reprezentatywny dla zjawisk rzeczywistych. Recenzenci podkreślili, że przedstawione w pracy rozwiązanie metodologiczne prezentuje nowy sposób analizy drgań sejsmicznych w rejonach dużych stref uskokowych i pozwala na zwiększenie wiarygodności prognozy szczytowych amplitud drgań sejsmicznych i ich wpływu na obiekty powierzchniowe.