Oświadczenie Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.