Oświadczenie Zarządu Spółki JSW Szkolenie i Górnictwo

W związku z trwającą pikietą ZZ ?Sierpień 80? przed siedzibą Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zarząd spółki JSW Szkolenie i Górnictwo wyjaśnia, iż wszystkie zarzuty dotyczące Spółki są nieprawdziwe i kłamliwe.

Głównym zarzutem powtarzanym przez reprezentantów ZZ ?Sierpień 80? jest krytyka procesu alokacji pracowników spółki JSW SiG do pracy w kopalniach JSW S.A. Przypominamy, że 30 maja 2023 roku zarząd JSW SiG pisemnie odpowiedział ZZ ?Sierpień 80? na zarzuty i domniemania dotyczące zasad alokacji pracowników.
Po pierwsze proces dobrowolnego przejścia pracownika JSW SiG Sp. z o.o. do pracy w zakładach JSW S.A. odbywa się na podstawie powszechnie znanego porozumienia, zawartego w dniu 11.05.2017 roku, pomiędzy JSW S.A. a JSW SiG Sp. z o.o.
Zgodnie z zawartym porozumieniem JSW SiG nie blokuje możliwości rozwiązania umowy o pracę pracownikom zainteresowanym przejściem do JSW S.A i nie wpływa na autonomiczne decyzje pracowników w tym obszarze. Ponadto, zgodnie z porozumieniem, to przyszły pracodawca co roku (cyklicznie od 2017 roku) określa ilość osób, o określonych kwalifikacjach, którzy zgodnie z aktualnymi potrzebami zostaną zatrudnieni w kopalniach JSW S.A. Od początku alokacji do dziś 5 530 pracowników JSW SiG przeszło lub w najbliższych dniach przejdzie do pracy w kopalniach JSW S.A.
Zarząd JSW Szkolenie i Górnictwo zarzuty ZZ ?Sierpień 80? dotyczące niejasnego procesu alokacji uważa za celowe wprowadzanie pracowników i opinii publicznej w błąd, dla uzyskania swoich bliżej nieokreślonych, partykularnych interesów.
Z niedowierzaniem i zażenowaniem wysłuchaliśmy argumentów ZZ ?Sierpień 80? dotyczących niewolniczej pracy w JSW Szkolenie i Górnictwo.
Od 2017 roku do dzisiaj na ?niewolnicze warunki pracy? zdecydowało się 6 717 osób zatrudnionych przez JSW Szkolenie i Górnictwo. W systemie elektronicznej rejestracji kandydatów do pracy w SIG aplikuje ponad 20 tysięcy osób.
JSW Szkolenie i Górnictwo jest kuźnią kadr dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dlatego zarząd JSW Szkolenie i Górnictwo jednoznacznie odrzuca wszystkie pomówienia i zwraca uwagę, że dalsze ich powtarzanie będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną.
W imieniu Zarządu JSW SiG
Gabriel Cyrulik