Pamięć, kwiaty i znicze

Dokładnie w trzynastą rocznicę katastrofy, 18 września 2022 r. w cechowni dawnego Ruchu Śląsk kopalni Wujek-Śląsk odprawiono mszę świętą w intencji dwudziestu górników, którzy zginęli 18 września 2009 r., tych którzy zostali wtedy poszkodowani oraz ich bliskich.

Spółkę Restrukturyzacji Kopalń reprezentowali członkowie jej Zarządu z prezesami Januszem Smoliłą i Radosławem Wojtasem, kierownictwo oraz przedstawiciele strony społecznej. Jak co roku, obecni byli przedstawiciele władz Rudy Śląskiej z pełniącym czasowo funkcję prezydenta miasta Jackiem Morkiem, delegacja Polskiej Grupy Górniczej, związkowcy, ratownicy górniczy, poczty sztandarowe, a także członkowie rodzin poległych w wybuchu, pożarze, jaki nastąpił po nim oraz w następstwie tych zdarzeń.
Po mszy, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty, zapalili znicze pod pomnikiem poświęconym ofiarom tragicznego wydarzenia.