Partnerstwo LW BOGDANKA z gminą Łęczna oraz Fundacją Krajobrazy

Lubelski Węgiel ?Bogdanka? S.A. 19 września b.r. podpisał list intencyjny z Gminą Łęczna oraz Fundacją Krajobrazy, by wspólnie realizować inicjatywę z zakresu architektury krajobrazu, edukacji i zaangażowania społecznego pn. ?Program Estetyka dla Miasta Łęczna?. Ten autorski projekt Fundacji Krajobrazy ma na celu stworzenie unikalnego planu dla Łęcznej, zawierającego rekomendacje dotyczące zagospodarowania terenów zieleni w mieście, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu opinii mieszkańców, ekspertów i samorządowców.
Realizacja projektu oparta będzie o cykl prezentacji i warsztatów dla mieszkańców miasta Łęczna, w zakresie wiedzy związanej z terenami zazielenionymi. Spotkania i prelekcje ukierunkowane będą na edukację i podnoszenie świadomości. Całość działań ma mieć wpływ na jakość przestrzeni, a w późniejszym etapie również przejęcie przez społeczeństwo części odpowiedzialności za jej ochronę i standardy jej tworzenia.
Mieszkańcy miast przyzwyczaili się do tego, że o przestrzeń publiczną dbają instytucje miejskie czy lokalni aktywiści. Powoduje to ?obojętność? społeczną na dewastację i jakość utrzymania wspólnej przestrzeni. Instytucje samorządowe nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z wieloma problemami, dotyczącymi jakości terenów, dopóki po drugiej stronie nie będą miały świadomego i wyedukowanego partnera, w osobie mieszkańca miasta. ?Program Estetyka dla Miasta Łęczna? ma za zadanie wspomagać edukacyjne jednostki samorządowe i zwiększyć zaangażowanie mieszkańców. Jest on skierowany do mieszkańców, administracji, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji miejskich ? tłumaczą przedstawiciele Fundacji.
Dodatkowo, w ramach zadania, zakłada się: przeprowadzenie analiz i przygotowanie raportu dotyczącego zapotrzebowania mieszkańców na działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni, pozyskanie liderów promujących projekt, opracowanie harmonogramu i rodzaju spotkań dla mieszkańców oraz przeprowadzenie części merytoryczno?warsztatowej w formie prelekcji prowadzonych przez ekspertów z danych dziedzin, panelu dyskusyjnego, warsztatów oraz spaceru.