PGG ochrania pracowników przed ryzykiem zarażenia

Polska Grupa Górnicza S.A. poważnie traktuje zagrożenie związane z epidemią zachorowań na COVID-19 i na bieżąco wdraża prewencję szerzenia się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród swoich pracowników.
Już w poniedziałek 6 marca prezes PGG S.A., która zatrudnia obecnie około 41 tys. osób, wydał zarządzenie, określające najwłaściwszy sposób postepowania w celu przeciwdziałania zagrożeniu.
Natychmiast powołano w spółce specjalny sztab kryzysowy.
? Zadaniem sztabu w PGG S.A. jest bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej oraz reagowanie na wszystkie sygnały związane z groźbą zachorowania. W kopalniach i wszystkich oddziałach Polskiej Grupy Górniczej prowadzona jest ciągła akcja informacyjna o właściwym sposobie postępowania. Kierownictwu kopalń i zakładów spółki wydano m.in. dyspozycję, aby ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośrednie spotkania większych grup pracowników. Przedsięwzięliśmy też wiele innych adekwatnych środków – mówi Tomasz Rogala, prezes PGG S.A.
Na portalu pracownika PGG S.A., do którego dostęp ma cała załoga firmy, umieszczono szczegółowe informacje dotyczące profilaktyki przeciwwirusowej (komunikaty i instrukcje wyświetlane są w taki sposób, aby nie dało się ich ominąć bez przeczytania).
Analogiczne informacje na plakatach i ulotkach informacyjnych wywieszone zostały we wszystkich kopalniach PGG S.A. Dodatkowo wiadomości związane z prewencją zakażeń koronawirusem wyświetlane są również w uczęszczanych przez załogi cechowniach kopalń na specjalnie przygotowanych telebimach komunikacji wewnętrznej.
Specjalne SMS-y z zawiadomieniem o prowadzonej akcji i dostępie do informacji wysłane zostały do tysięcy pracowników.
Kierownikom zespołów i wszystkim pozostałym pracownikom PGG S.A. zalecono, aby ? jeżeli tylko jest to możliwe ? sprawy związane z bieżącym działaniem firmy załatwiane były w sposób zdalny, przez telefon, internet, telekonferencje. Wszystkie zalecenia polecono wydrukować i rozmieścić w widocznych miejscach w każdym pokoju biurowym i w każdym pomieszczeniu, w którym pracują lub gromadzą się osoby zatrudnione w PGG S.A.
W każdej z kopalń i zakładów PGG S.A. wyznaczeni zostali koordynatorzy: ich zadaniem jest analizowanie sytuacji na miejscu, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub obaw co do stanu zdrowia pracowników, mają obowiązek niezwłocznego raportowania do zarządu Polskiej Grupy Górniczej.
? Chcemy bardzo wyraźnie podkreślić, że zarząd PGG S.A. podejmuje wszelkie niezbędne przedsięwzięcia, aby poziom bezpieczeństwa i higieny pracy był odpowiedni, a kopalnie i zakłady mogły funkcjonować normalnie. Zarówno sytuacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna (decyzje władz państwowych) są monitorowane na bieżąco, a w przypadku wzrostu poziomu zagrożenia podejmowane będą natychmiastowe decyzje, mające na celu ochronę zdrowia zatrudnionych przez nas ludzi – zapowiada Tomasz Rogala, prezes PGG S.A.
W związku z dokonującą się w spółce od 2018 r. szeroką elektronizacją procedur i odchodzeniem od pracy z dokumentami papierowymi, w PGG S.A. istnieje możliwość wykonywania obowiązków służbowych na odległość, np. z domu. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, regionie i miastach, w których działają oddziały PGG S.A., podjęte zostaną adekwatne dalsze kroki zapobiegawcze, w tym również delegowanie pracowników do pracy zdalnej.
W ostatnich dniach spółka zabezpieczyła się w spory zapas mydeł antybakteryjnych, które używane są w pomieszczeniach socjalnych i toaletach. Na recepcjach firmy i przy wejściach do kopalń i zakładów dostępne są termometry elektroniczne do pomiaru temperatury ciała. Skorzystać może z nich w dowolnej chwili każdy z pracowników spółki. Recepcje i bramy wejściowe kopalń i zakładów wyposażono ponadto w specjalne płyny odkażające do rąk.
? Nie zauważamy szczególnej absencji w pracy. Nie ma to na razie wpływu na bieżące funkcjonowanie kopalń, co nie zmienia faktu, że do sprawy i wszystkich działań profilaktycznych podchodzimy bardzo poważnie, do granic możliwości – podkreśla Tomasz Głogowski, rzecznik PGG S.A.
Polska Grupa Górnicza uczula swych pracowników, aby zachowywali jak najdalej posuniętą ostrożność, zgodnie z wytycznymi polskich służb epidemiologiczno-sanitarnych. Szczególną uwagę poświęca się tym pracownikom, którzy niedawno wrócili z zagranicy (przede wszystkim z rejonów najbardziej zagrożonych) lub mieli kontakt z osobami, które stamtąd wróciły, szczególnie po domniemanym kontakcie z osobami zarażonymi.
?Przed powrotem do pracy należy skontaktować się ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi, które wskażą właściwy sposób postępowania. Pamiętaj! Lekceważąc te podstawowe zasady narażasz swoich kolegów, współpracowników, podwładnych, przełożonych, a także członków ich rodzin. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania kopalni, TWOJE nieodpowiedzialne zachowanie może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania całego zakładu? ? głosi jeden z przykładowych komunikatów rozpowszechnianych wśród załogi PGG S.A.