PGG partnerem projektu nauk o Ziemi

Polska Grupa Górnicza ? jako jedyny podmiot nienaukowy w Polsce ? będzie realizować wspólnie z instytutami badawczymi największy projekt geologiczny na kontynencie ? System Obserwacji Płyty Europejskiej EPOS-PL+. 10 marca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach uczestnicy polskiego konsorcjum EPOS-PL+ z całego kraju zebrali się na spotkaniu inaugurującym nową, trzyletnią edycję projektu.
EPOS (z ang. European Plate Observing System) realizowany przez 25 państw (od 2010 roku z udziałem Polski) jest największym europejskim projektem infrastrukturalnym w dziedzinie nauk o Ziemi. Został wpisany w styczniu na listę strategicznych elementów tzw. Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (PMIB).
W najnowszej edycji projektu, zaplanowanej na lata 2020?2023, w Polsce powstaną między innymi satelitarny bank danych oraz nowoczesna platforma IT do badań metodami sztucznej inteligencji, z użyciem sieci neuronowych i komputerów o olbrzymiej mocy obliczeniowej. Wkładem górnictwa będzie specjalistyczny poligon badawczy, który ma działać w euchu Marcel kopalni ROW o nazwie Geofizyczny system bezpieczeństwa dla górniczych filarów ochronnych. System ten umożliwi prowadzenie zaawansowanych badań nad zagrożeniem tąpaniowym i sejsmicznością obszarów górniczych w filarach.
W Katowicach spotkali się przedstawiciele siedmiu instytucji tworzących konsorcjum EPOS-PL+. Są to Instytut Geofizyki PAN, Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, GIG, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polska Grupa Górnicza SA.
? PGG to bardzo ważny partner przemysłowy. Bez niej prawdopodobnie nie udałoby się nam wystartować i realizować całego projektu. W imieniu środowiska naukowego serdecznie dziękuję za zaangażowanie i współpracę ? powiedział na inauguracji prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, będącego liderem EPOS-PL+.
Polską Grupę Górniczą reprezentował Rajmund Horst, wiceprezes ds. produkcji. Obecni byli również Jacek Kowalczyk, dyrektor kopalni ROW, Grzegorz Gwoździk, naczelny inżynier ruchu Marcel, Czesław Mazurek, naczelny inżynier ruchu Jankowice, oraz specjaliści z Biura Zagrożeń Naturalnych: Adam Barański, koordynator projektu, Aleksandra Pierzyna i Grzegorz Plonka.
Naukowcy podkreślali, że największy w UE producent węgla kamiennego od początku rozwoju EPOS aktywnie zaangażował się w prace nad europejskim projektem. Dotąd, w poprzednich edycjach, w zakresie badań nad sejsmologią górniczą powstała między innymi wzorcowa Stacja Geofizyki Górniczej w kopalni Bobrek w Bytomiu, a w zakresie oddziaływania wstrząsów na powierzchnię opracowano i wdrożono w kopalniach pierwszą na świecie tzw. śląską skalę siły wstrząsów, czyli Górniczą Skalę Intensywności Drgań GSI.
Specjaliści z PGG SA będą odpowiadać za jedno z dziewięciu zadań projektu EPOS-PL+. Uzyskał on w konkursie najwyższą ocenę i dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014?2020 Unii Europejskiej w wysokości prawie 38 mln złotych (całkowity koszt projektu oszacowano na 52,8 mln złotych).