PGG S.A. do końca roku dostarczy pół mln ton węgla dla około 900 gmin

– Dostarczyliśmy już ponad 150 tys. ton węgla do blisko 500 gmin, a do końca roku będzie to łącznie ok. 500 tys. ton węgla? zadeklarował wiceprezes PGG ds. sprzedaży Adam Gorszanów podczas wspólnej konferencji prasowej z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem. Polska Grupa Górnicza S.A., która podpisała dotąd umowy z 877 gminami, w ramach zamówień, dostarczy w sumie ok. 1 mln ton węgla. 500 tys. ton do końca tego roku i podobną ilość w przyszłym roku.

– Węgiel jest. Węgiel jest do dyspozycji. Jedyne wyzwanie to jest wyzwanie logistyczne, ale pracujemy pełną parą ? podkreślał wiceprezes Adam Gorszanów. Zaznaczył, że załadunek węgla prowadzony jest także w soboty, a w dostawy zaangażowanych jest ponad 70 kwalifikowanych dostawców węgla z PGG. Przypomniał, że współpraca z samorządami będzie prowadzona do 30 kwietnia 2023 roku.
Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek ocenił, że logistyka związana z dystrybucją węgla przebiega w regionie ?wyjątkowo sprawnie?. Jego zdaniem wszystkie zainteresowane gospodarstwa domowe, które zgłosiły się do gmin, powinny przed końcem roku móc kupić węgiel po preferencyjnej cenie.
PGG S.A. jest jednym z sześciu podmiotów, dostarczających węgiel samorządom. Węgiel dostarczają też spółki: PGE Paliwa, Tauron Wydobycie, Węglokoks, Węglokoks Kraj i Lubelski Węgiel Bogdanka. Do tej pory około 2,3 tys. gmin zgłosiło wszystkim sześciu podmiotom zapotrzebowanie na około 3,3 mln ton węgla (z czego w tym roku na około 1,3 mln ton).
Gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego, mogą kupować węgiel za nie więcej niż 1,5 tys. zł za toę. Natomiast nie mogą sprzedawać węgla mieszkańcom w cenie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.
Obowiązuje 3-tonowy limit zakupu węgla przez gospodarstwa domowe. Obecnie nabywca, który nie wykorzysta w całości tegorocznego limitu, będzie mógł kupić w przyszłym roku całą pozostałą ilość węgla, w granicach limitu 3 ton.