PGG S.A. prowadzi stabilną politykę cenową węgla – oświadczenie

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi wysokich cen węgla w składach, zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A., największego krajowego producenta węgla opałowego dostarczanego do gospodarstw domowych, informuje, iż wzrosty cen na rynku nie są wynikiem prowadzonej przez Spółkę polityki cenowej.

Ceny węgla opałowego są ustalane z góry na rok i tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, a takie nie występują, mogą być podnoszone. Polska Grupa Górnicza S.A. realizuje sprzedaż węgla opałowego poprzez sieć autoryzowanych sprzedawców, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za gotówkę. Istotny i stale zwiększający się udział w sprzedaży mają paliwa kwalifikowane do spalania w kotłach automatycznych 5 klasy. PGG S.A. planuje sprzedaż tych paliw w 2021 r. na poziomie około 700 tys. ton.