PGG S.A. przedstawiała związkom szczegóły planu operacyjnego

Na spotkaniu roboczym, które odbyło się w ostatnim dniu czerwca (we wtorek 30 czerwca) w Katowicach, Polska Grupa Górnicza S.A. przedstawiła stronie społecznej plan operacyjny na trzeci kwartał 2020 r.

Plan zakłada m. in. zachowanie pięciodniowego tygodnia pracy, utrzymanie poziomu produkcji oraz inwestycji i robót przygotowawczych.
Przedstawiono również informację o oszczędnościach w spółce oraz aktualny stan zmagań z epidemią koronawirusa.
Podczas roboczego spotkania ze stroną społeczną, które odbyło się we wtorek 30 czerwca w Katowicach, zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. przedstawił założenia planu operacyjnego na trzeci kwartał 2020 r. Zakłada on m. in. utrzymanie pięciodniowego tygodnia pracy we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz utrzymanie poziomu produkcji, robót przygotowawczych i inwestycji pozwalających na bezpieczne funkcjonowanie spółki.
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. poinformował również, że skierował wnioski o wykorzystanie instrumentów dostępnych w ramach tarczy antykryzysowej przygotowanej przez rząd. Są to m.in. odroczenie terminu płatności ZUS, PIT, dofinansowanie z FGŚP. Ponadto PGG S.A. przewiduje skorzystanie z finansowania płynnościowego i preferencyjnego na podstawie wniosków złożonych do Polskiego Funduszu Rozwoju.
Szacuje się, że efekt łączny działań oszczędnościowych w PGG S.A. oraz wykorzystania instrumentów tarczy antykryzysowej wyniesie około 312 mln zł. Spółka złożyła już wszelkie wymagane wnioski i oczekuje na zasilenie finansowe z programów wsparcia.
Na bieżąco toczą się także rozmowy PGG S.A. z klientami i kontrahentami. Trwa ustalanie harmonogramu odbiorów zakontraktowanego węgla. Zobowiązania Polskiej Grupy Górniczej S.A. wobec pracowników regulowane są bez jakichkolwiek opóźnień w prawidłowych terminach.
– Kryzys gospodarczy na fali pandemii koronawirusa skutkuje zmniejszeniem się zapotrzebowania na energię. Sytuacja jest wybitnie dynamiczna, a spółka reaguje na wszystkie informacje płynące z rynku. Zachowujemy elastyczność, a najważniejszym naszym obecnym celem jest funkcjonowanie do końca tego roku w taki sposób, aby jednocześnie móc przygotować się do zwiększenia aktywności gospodarczej w czasach, gdy skutki pandemii zaczną mijać na rynkach ? ocenił Tomasz Rogala, prezes PGG S.A.
Na wtorkowym spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych omówiono efekty zapobiegania pandemii Covid-19. Epidemia w Polskiej Grupie Górniczej S.A. wygasa, a fala dotychczasowych zagrożeń została opanowana. Według stanu na ostatni dzień czerwca tego roku w Polskiej Grupie Górniczej wyzdrowiało już 82 proc. pracowników.
Stuprocentowy wskaźnik ozdrowień odnotowały ruchy wydobywcze Pokój i Wesoła oraz Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli i spółka zależna Centrum Logistyki Materiałowej PGG. W wielu oddziałach PGG S.A. odsetek ozdrowieńców zbliża się o stu procent, np. w kopalni Sośnica wynosi 99 proc. w kopalni Murcki-Staszic – 96 proc.), w Ruchu Jankowice kopalni ROW – także 96 proc.
Kluczowe znaczenie w opanowaniu rozprzestrzeniania się pandemii w kopalniach miały masowe badania przesiewowe, rozpoczęte na początku maja na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Łącznie wśród pracowników Polskiej Grupy Górniczej pobranych i przebadanych w laboratoriach zostało 50335 próbek materiału biologicznego z dróg oddechowych. W Polsce masowość tych badań w pojedynczej firmie sektora przemysłowego jest ewenementem na skalę Unii Europejskiej.
Intensywne kroki podjęto w spółce w celu ograniczenia ryzyka związanego z ponownym wystąpieniem zakażeń w kopalniach, m.in. doprowadzając do możliwe maksymalnego skrócenia terminu badań przesiewowych pracowników.
Polska Grupa Górnicza S.A. podjęła także decyzję o zakupie nowoczesnych urządzeń diagnostycznych dla Interdyscyplinarnej Pracowni Diagnostyki Molekularnej katowickiego Sanepidu. Dzięki wsparciu spółki w placówce powstanie nowoczesne laboratorium, które w pierwszej kolejności będzie pracować na potrzeby PGG S.A.