PGG S.A. przygotowana na atak zimy – opału nie zabraknie w składach

W związku z prognozowanym atakiem mroźnej zimy uspokajamy wszystkich klientów, że opał z kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. jest dostępny i można kupić go na bieżąco w sklepie internetowym Spółki.

PGG S.A. – największy krajowy producent węgla opałowego dla gospodarstw domowych – zgromadziła obecnie w około 200 składach swojej firmowej sieci KDW (Kwalifikowanych Dostawców Węgla) na terenie całej Polski zapas na poziomie 70 tys. ton węgla.
Zapasy węgla opałowego w składach KDW są uzupełniane na bieżąco, a w ofercie dostępne są wszystkie sortymenty węgla produkowane przez PGG S.A.
Węgiel można nabyć samodzielnie z domu przez internet w e-sklepie PGG S.A. , który otwarty jest przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zapraszamy także do odwiedzania naszych składów KDW, gdzie personel chętnie udzieli klientom wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu transakcji za pośrednictwem e-sklepu.
Polska Grupa Górnicza S.A. oferuje do sprzedaży wyłącznie własny polski węgiel, nie prowadzi sprzedaży mieszanek z użyciem węgli obcego pochodzenia spoza kopalń PGG S.A. Spółka posiada wyspecjalizowane służby kontroli jakości. Każda partia węgla opuszczająca kopalnię PGG S.A. jest na bieżąco poddawana badaniom laboratoryjnym pod kątem spełniania najwyższych obowiązujących norm jakościowych.