PGG S.A. udostępniła informacje o warunkach i zasadach uzyskania statusu zweryfikowanego przewoźnika

Rozszerzenie oferty sprzedaży węgla dla klientów indywidualnych (którzy od 11 marca mogą kupić za pośrednictwem sklepu internetowego PGG węgiel opałowy luzem w cenach dostępnych bezpośrednio na kopalniach) przełożyło się na stale rosnący popyt. Docelowo oferta skierowana była w głównej mierze do osób mieszkających w dalszej odległości od kopalń, nawet na drugim końcu kraju, ogrzewających swoje gospodarstwa domowe węglem. Spółka podjęła kroki, aby usprawnić proces spedycyjny.

Transport węgla oraz wybór przewoźnika leży wyłącznie w gestii nabywcy węgla. Polska Grupa Górnicza S.A. wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom Klientów – finalnych nabywców w zakresie możliwości, ale także szybkości i terminowości dostaw zakupionego węgla – udostępniła na stronie internetowej e-sklepu informacje na temat warunków i zasad uzyskania statusu zweryfikowanego przewoźnika.
Aby firmy transportowe mogły znaleźć się w bazie przewoźników, świadczących usługę dostawy węgla zakupionego za pośrednictwem e-sklepu PGG, muszą spełnić następujące warunki:
1. podanie danych adresowych siedziby firmy, nr NIP oraz nr REGON,
2. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym:
– posiadanie ważnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 58 z późniejszymi zmianami) (konieczność przesłania kopii takiej licencji),
– posiadania wiedzy oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie transportu towarów ? mile widziane referencje,
3. dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania usług transportu,
4. przedstawienie wykazu jednostek transportowych przystosowanych do przewozu towarów sypkich, wraz z oświadczeniem o posiadaniu tytułu prawnego do tych jednostek (np. leasing),
5. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usługi transportu, posiadającymi prawo jazdy kat. C lub C+E,
6. oświadczenie firmy transportowej dot. wyrażenia zgody na umieszczenie nazwy firmy oraz danych teleadresowych na stronie PGG S.A.,
7. podanie obszaru świadczenia usług dostawy powiat/ województwo.
Firmy przewozowe muszą ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych oraz ich udostepnienie klientom sklepu. Cofnięcie zgód możliwe jest w dowolnym momencie.
Wnioski można składać na adres: Polska Grupa Górnicza S.A. Biuro Sprzedaży Węgla Opałowego, 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30. Ocena spełnienia warunków udziału w wyborze przewoźników, którzy zostaną umieszczeni na stronie PGG S.A. zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów złożonych przez zainteresowane firmy transportowe, a wymagane przez PGG S.A.
Szczegółowe informacje dla przewoźników zainteresowanych publikacją danych teleadresowych znajdują się na stronie sklepu https://sklep.pgg.pl/aktualnosci/6/baza-przewoznikow-warunki-weryfikacji. Spółka w najbliższym czasie udostępni również specjalny numer kontaktowy, dedykowany firmom transportowym.