PGG S.A. uruchamia pomoc dla Ukrainy

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej S.A., zarząd oraz związki zawodowe uruchamiają wspólną akcję pomocy dla Ukrainy. PGG S.A. uruchomi specjalne konto bankowe, na które pracownicy będą mogli wpłacać środki, które zostaną przeznaczone na wsparcie dla Ukrainy oraz uchodźców przebywających w naszym kraju. Polska Grupa Górnicza S.A. umożliwi również automatyczne potrącanie z wynagrodzenia kwoty zdeklarowanej przez pracownika (we wskazanych przez niego okresie), która następnie zostanie przekazana na właściwe konto pomocy Ukrainie.

W porozumieniu z dyrekcjami kopalń i zakładów PGG S.A. utworzy także specjalne punkty zbiórki zlokalizowane przy kopalniach, w których będzie można przekazać najbardziej potrzebną pomoc rzeczową, m. in. odzież, środku higieny i czystości oraz żywność. PGG S.A. przeprowadzi specjalną akcję informacyjną wśród pracowników spółki, w której wyszczególnione zostaną produkty i środki, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie oraz zakres oferowanej przez spółkę pomocy. Zebrane podczas akcji produkty zostaną za pośrednictwem sztabu kryzysowego wojewody śląskiego dostarczone do punktu zbiorczego, skąd trafią do potrzebujących i bezpośrednio na Ukrainę.
Polska Grupa Górnicza S.A. włączy się także w udzielanie długofalowej pomocy dla uchodźców. Spółka uruchomi specjalną aplikację, w której będą mogli zgłaszać się wolontariusze oferujący pomoc, osoby dysponujące lokalami dla osób przybywających z Ukrainy oraz pracownicy oferujący każdy rodzaj pomocy dla uchodźców wojennych. Aplikacja będzie dostępna i aktualizowana na Portalu Pracownika.
Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej S.A., zarząd oraz związki zawodowe działające w spółce solidaryzują się z ofiarami wojny na Ukrainie i dostrzegają potrzebę wszelkiego możliwego wsparcia dla jej ofiar.