PGG S.A. wspiera rozwój krajowego systemu informacji o źródłach ogrzewania

Polska Grupa Górnicza S.A. wspiera rozwój krajowej bazy o źródłach ogrzewania w ramach zintegrowanego systemu ograniczania niskiej emisji (ZONE). Program finansowany z funduszy unijnych realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i polega między innymi na stworzeniu bazy źródeł ciepła w budynkach w Polsce poprzez zbudowanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do dnia 30 czerwca 2022 r. złożyć deklarację CEEB, w której określi m in., w jaki sposób ogrzewa swoją nieruchomość. Do tej pory takie dane były jedynie szacunkowe i opierały się o spisy GUS. Za niezłożenie deklaracji ustawodawca przewidział sankcję finansową. Celem projektu jest wsparcie systemowej poprawy jakości powietrza.
W Polsce jest ponad 6 mln budynków, z czego 5,5 mln zamieszkałych. W zbiorze budynków ponad 5 mln stanowią budynki jednorodzinne, z czego 3,4 mln na wsi i 1,7 w miastach.
Liczba deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw złożonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) na 7 kwietnia 2022 roku wynosiła 2 901 402, czyli około 50 proc. całej ilości. Według danych GUNB z pierwszych dni maja 2022 r. złożono już 3 307 385 deklaracji.

Widzimy w ostatnich miesiącach duże przyspieszenie składanych deklaracji, co wynika między innymi z podjętych przez PGG S.A. kroków służących umożliwieniu osobom fizycznym zakupu węgla bezpośrednio na kopalniach w cenach detalicznych producenta. Warunkiem dokonania takiej sprzedaży jest okazanie przez kupującego przed odbiorem towaru deklaracji CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która potwierdza posiadanie w gospodarstwie domowym działającego kotła węglowego.
Szczególnie duży przyrost składanych deklaracji ma miejsce w województwie śląskim i liderami w tym obszarze są gminy górnicze z Rybnickiego Okręgu Węglowego: Mszana, Gaszowice, Jejkowice.
Na podstawie złożonych deklaracji CEEB możemy stwierdzić, iż 72 proc. budynków w Polsce stanowią te ogrzewane paliwem stałym, zdominowanym przez węgiel kamienny.