PGG S.A. z TUW PZUW uruchamia kampanię ?Stan epidemii – dobre praktyki?

W trosce o swoich pracowników Polska Grupa Górnicza S.A. we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) rozpoczyna edukacyjno-informacyjną kampanię ?Stan epidemii ? dobre praktyki?. Pierwsze szkolenia rozpoczęły się we wtorek 15 czerwca.

? Zdrowie pracowników, ich spokój i poczucie bezpieczeństwa są najważniejsze. Dlatego zaangażowaliśmy się we wsparcie szczytnego projektu Polskiej Grupy Górniczej. Ze względu na specyfikę pracy górników pandemia dotknęła ich w szczególnie dotkliwy sposób. Ze złych doświadczeń chcemy wyciągać dobre wnioski i zapobiegać zagrożeniom na przyszłość. Temu ma służyć projekt, który wspieramy tym chętniej, że idea ubezpieczeń wzajemnych polega właśnie na solidarności i wzajemnej pomocy. Z dużym zaangażowaniem nieśliśmy ją w krytycznym okresie pandemii i z chęcią oferujemy Polskiej Grupie Górniczej, z którą łączy nas wieloletnia bliska współpraca ? mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.
? Kryzys, którego doświadczyliśmy wskutek pandemii, zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania odpowiednich standardów i procedur postępowania w podobnych sytuacjach. Niosą one ryzyko dłuższych przestojów w zakładach Polskiej Grupy Górniczej. Z uwagi na specyfikę zakładów górniczych zatrzymanie pracy kopalń może się wiązać nie tylko z negatywnymi ekonomicznymi skutkami, ale i zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy górników, zwiększając ryzyko naturalnych zagrożeń. Dlatego Polska Grupa Górnicza, największy producent węgla kamiennego w Europie, przy wsparciu TUW PZUW rozpoczyna kampanię na rzecz dobrych praktyk, które w krytycznych sytuacjach mają nam zapewnić efektywne działanie i chronić pracowników – mówi Tomasz Rogala, prezes PGG S.A.
Szkolenia będą dotyczyć funkcjonowania zakładów górniczych w warunkach zagrożenia epidemicznego, w szczególności bezpieczeństwa załogi, zaangażowania pracowników w rozwiązywanie kryzysów i metod radzenia sobie ze stresem, a także rzetelnej i efektywnej komunikacji kryzysowej, w tym zapobiegania rozprzestrzeniania się fałszywych informacji. Część szkoleń skierowana do kadry kierowniczej ma mówić o jej roli w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.
Celem projektu jest wypracowanie optymalnych, organizacyjnych i zarządczych, praktyk na przyszłość. Ma temu służyć także poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Wczesne rozpoznanie zagrożenia umożliwi szybką reakcję, a więc nie tylko ochronę mienia spółki, ale przede wszystkim naszych pracowników.
Projektowi ?Stan epidemii ? dobre praktyki?, który potrwa do grudnia, będzie towarzyszyć kampania informacyjna w ogólnopolskich i lokalnych mediach.