PGG S.A. z uznaniem o kompromisie w sprawie rozporządzenia metanowego UE

Polska Grupa Górnicza S.A. z zadowoleniem przyjęła wiadomość o zaakceptowaniu przez połączone komisje Parlamentu Europejskiego ITRE i ENVI złagodzonej, kompromisowej wersji projektu rozporządzenia metanowego, którą udało się wywalczyć dzięki inicjatywie związkowców z Solidarności, ZZG i Kadry i zaangażowaniu śląskich europosłów pracujących ponad podziałami politycznymi.

Polska Grupa Górnicza S.A. wyraża najwyższe uznanie i szczere podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w obronę przed likwidacją polskich kopalń węgla kamiennego i bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Osiągnięty kompromis łagodzi najgroźniejsze przepisy i polega m.in. na zastąpieniu surowych kar za emisje metanu opłatami, o których skali zadecyduje państwo członkowskie. Środki te mają powracać do kopalń w celu finansowania inwestycji podnoszących efektywność ujmowania i zagospodarowania metanu. Uiszczane opłaty mają mieć status kosztów kwalifikowanych kopalń, co pozwoli na subsydiowanie inwestycji przez państwo.
Limit emisji metanu – 5 ton na tysiąc ton wydobytego węgla ? ustalono na poziomie dziesięciokrotnie wyższym niż w pierwotnych propozycjach Komisji Europejskiej, czyli tak, jak w poprawce Rady Europejskiej – z rozliczaniem na operatora (spółkę) a nie na poszczególne kopalnie. Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte w takim kształcie, to po 1 stycznia 2027 roku Polska Grupa Górnicza S.A., emitująca jako operator przeciętnie 5,9 t metanu na 1000 t wydobytego węgla, będzie płaciła za 0,9 t metanu na 1000 t wydobytego węgla (bo pozostałych 5 t zmieści się w limicie). Odzyska też w inwestycjach poniesione opłaty. Pozwoli to na funkcjonowanie PGG S.A.
Przypomnijmy, że na początku kwietnia przedstawiciele polskich spółek węglowych (PGG S.A., JSW S.A. i Tauron Wydobycie S.A.) wystosowali wspólnie list otwarty do deputowanych Parlamentu Europejskiego, w którym stanowczo zaapelowali o wycofanie się z pomysłów rozporządzenia metanowego oznaczających w praktyce konieczność przedwczesnej likwidacji większości krajowych kopalń już w 2027 r. oraz 2031 r.
Dzięki inicjatywom związków zawodowych NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Górników w Polsce, PZZ Kadra a także Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, posłów na Sejm RP i posłów do Parlamentu Europejskiego, wśród których szczególnie zaangażowali się eurodeputowani z województwa śląskiego, udało się przekonać polityków różnych frakcji w Brukseli do korekty projektu i odsunąć najczarniejszy dla polskiego górnictwa scenariusz. Głosowanie nad unijnym rozporządzeniem w sprawie redukcji metanu zaplanowano na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w poniedziałek 8 maja 2023 r.