PGG S.A. znacząco zwiększa wydobycie

Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A. się rozpędzają. Znacznie zwiększyły produkcję w czwartym kwartale tego roku. Wynik jest o ponad 20 proc. lepszy od wydobycia w poprzednim kwartale.

Na podstawie dotychczasowych wyników notowanych w PGG S.A. za okres od początku października 2022 r. spółka przewiduje, że w czwartym kwartale do końca 2022 roku we wszystkich kopalniach uda się wydobyć 6 mln 264 tys. ton węgla. W przeliczeniu daje to bardzo dobry wynik 101 tys. ton węgla na dobę. Produkcja wzrośnie aż o 20 proc. (ponad 1 mln ton) w stosunku do wyników za trzeci kwartał. Wówczas od lipca do końca września tego roku kopalnie PGG S.A. wydobyły 5 mln 193 tys. ton węgla (średnio 79,9 tys. ton na dobę).
– Cieszę się, że przekroczyliśmy poziom produkcji stu tysięcy ton węgla na dobę. To pomyślny i trwały trend w kopalniach PGG S.A. Jest to szczególnie ważne przy ogromnej aktualnie chłonności rynku i wysokim zapotrzebowaniu na węgiel opałowy ? mówi Tomasz Rogala, prezes PGG S.A.
Na dużo lepszy wynik w ostatnim kwartale tego roku wpłynęła m.in. finalizacja wcześniejszych prac przygotowawczych i uruchomienie aż sześciu nowych ścian wydobywczych. Dodatkowo trwa obecnie zbrojenie dwóch kolejnych ścian w kopalniach PGG S.A.
Istotnym czynnikiem, który pozwolił na zwiększenie wydobycia, jest intensyfikacja pracy załóg górniczych w soboty, niedziele i dni wolne. Dodatkowy wysiłek pracownicy podjęli w śląskich kopalniach szczególnie od początku marca, po wybuchu wojny i kryzysu paliwowo-energetycznego w Europie. Fedrując w weekendy górnicy PGG S.A. wydobyli od początku 2022 r. 1 mln 529 tys. ton węgla (w trzecim kwartale dzięki sobotnio-niedzielnej rezerwie czasu pracy wyprodukowano 406,3 tys. ton, a prognoza na czwarty kwartał tego roku wynosi 500,8 tys. ton węgla).