PGG uruchamia instalacje fotowoltaiczne

Polska Grupa Górnicza S.A. rozpoczęła realizację zapowiadanego projektu instalacji fotowoltaicznych. To pierwszy na taką skalę projekt realizowany na terenach górniczych i obiektach przemysłowych w Polsce.
PGG rozstrzygnęła przetarg na montaż instalacji fotowoltaicznych dla Oddziału KWK Ruda, Ruch Halemba. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków własnych spółki i obejmuje montaż ok. 500 kWp instalacji fotowoltaicznych na dachach obiektów należących do kopalni. Wykonawca ma pięć miesięcy czasu na realizację zadania od czasu podpisania umowy.
Spółka rozstrzygnęła także przetarg na przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z zabudową 35 dachów istniejących budynków, a także montaż ponad 20 MWp instalacji fotowoltaicznej na hałdzie przy kopalni Sośnica (wzdłuż autostrady A4). Wybór wykonawcy tego projektu przewidziany jest na wrzesień br.
– Produkowana energia z instalacji fotowoltaicznych zostanie wykorzystana w całości na potrzeby własne PGG, co pozwoli na ograniczenie poboru energii z sieci, a w konsekwencji większą niezależność energetyczną spółki. Przedsięwzięcie to stworzy także nowe miejsce pracy dla osób nadzorujących pracę tych instalacji ? mówi Tomasz Rogala, prezes PGG.
Jednocześnie Polska Grupa Górnicza przystąpiła do opracowywania green booka ? kompleksowego dokumentu, w którym znajdą się założenia oraz nowe kierunki rozwoju spółki związane m. in. z projektami fotowoltaiki, zgazowania węgla oraz rozwoju nowych usług w oparciu o infrastrukturę i potencjał górnictwa. Spółka w perspektywie dekady chce stać się silnym podmiotem operującym na rynku wydobywczym, energetyki odnawialnej, usług konstrukcyjnych oraz karbochemii.