PGG wsparła Szkołę Specjalną w Sosnowcu

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu, 5 kwietnia 2019 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Zdrowiu.
Drużyny uczniów szkół specjalnych i integracyjnych z naszego województwa rywalizowały w testach teoretycznych, w sprawdzianach praktycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy oraz rozgrywce sportowej. Na zakończenie turnieju Małopolska Akademia Karate Tradycyjnego zaprezentowała szkolenie teoretyczne i praktyczne dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
Polska Grupa Górnicza, podobnie jak w roku ubiegłym wsparła finansowo to przedsięwzięcie. Dzięki temu możliwa była organizacja ciekawej imprezy prozdrowotnej, skierowanej do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W turnieju wzięło udział ok. 60 uczniów z kilkunastu szkół naszego regionu.